Walmart plastbantar – men inte utan ansträngning

12 mars, 2019

Walmart har anslutit sig till de handelskedjor som har ett uttalat mål att plastbanta. I ett första steg handlar det om 30 000 artiklar som påverkas.

Walmart har enligt egen uppgift jobbat hårt med att nå noll avfall i sin verksamhet och i det arbetet ingår förpackningar. För flera år sedan publicerade man ”Sustainable Packaging Playbook”. Under seanre år har allt mer fokus kommit att hamna på plastförpackningar. Dessa förpackningar sägs bekymra investerare, kunder och andra intressenter. När man sett på sitt totala fotavtryck för plast har man kommit fram till att ett område man kan påverka är förpackningar. Därför slog man nyligen fast på sitt årliga forum för leverantörerna att det kommer att hända mycket när det gäller de egna varumärkena. Följande presenterades bland annat:

* År 2025 ska man ha åtminstone tjugo procent återvunnet material (konsumentåtervunnet) i förpackningarna till sina egna varumärken.

* Man ska försöka nå etthundra procent återvinningsbara, återanvändbara eller industriell komposterbara förpackningar till år 2025.

* Alla egna varumärken inom livsmedel och andra produkter ska ha märkningen ”How2Recycle” år 2022.

* Man ska arbeta med leverantörerna för att eliminera PVC i förpackningarna till sina allmänna produkter till år 2020.

* Där det är möjligt ska man reducera förpackningar av plast till sina egna varumärken.

Walmart ser problem med att nå tjugo procent återvunnet material till 2025 på grund av den låga återvinningsnivån i USA och nu gäller det att jobba nära med förpackningsbranschen för att se vad som kan göras åt det, säger man.

På mötet publicerade man också en handbok i återvinning som ger leverantörerna en överblick över vilka plastförpackningar som är lättare än andra att återvinna. Man ger där också info om vilka utmaningarna är för att kunna återvinna andra plastmaterial.

Komposterbara förpackningar är också ett problem, konstaterar man. Det är svårt för konsumenterna att kunna lämna in dem till industriell återvinning. Därför efterlyser man fler lösningar där förpackningarna kan komposteras hemma hos kunderna.

 

Relaterade