Vinnova satsar på projekt som motverkar undernäring hos äldre

18 november, 2019

Vinnova satsar sammanlagt tio miljoner i Livsmedelsakademins projekt Nollvision för undernäring hos äldre för de två kommande åren.

Med Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm som testbäddar där nya piloter ska genomföras, kommer sammanlagt fjorton privata företag, offentliga myndigheter och organisationer att arbeta för att lösa problemet med undernäring. Resultatet ska bli en skalbar och tillgänglig arbetsmodell för Sveriges kommuner och landsting att implementera.

”Vi är så glada att vi nu får möjlighet att arbeta med denna behjärtansvärda fråga tillsammans med ett oerhört starkt team. Ingen äldre ska behöva svälta hemma”, säger Lotta Törner, VD i Livsmedelsakademin.

”Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på sjukdomar, bristande aptit, att inte få den mat en vill ha eller behöver, för lång nattfasta, ensamhet eller depression. Ibland är det flera av dessa faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Därför går det inte att hitta en lösning som passar alla, systemet måste individanpassat. Olika delar av den offentliga sektorn och den privata måste samarbeta med de äldre i fokus.”

Under ledning av Livsmedelsakademin har projektet hittills identifierat ett antal nyckelområden för att komma tillrätta med undernäringsproblematiken. Bland annat handlar det om att det är väldigt många offentliga och privata organisationer, beslutsfattare och anhöriga som på olika sätt ansvarar för den äldres välbefinnande. Dessa arbetar ofta i stuprör och med bristande kommunikation emellan sig, vilket gör att undernäringen kan komma smygande och vara svår att upptäcka. Målet med projektet är att genom samverkan och innovation skapa den individanpassade samhällsförändring som krävs för att lösa problemet med undernäring. I centrum för åtgärderna står måltiden, som har en oerhört stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet, skapar mening i livet, påskyndar läkningsprocesser och bidrar till social samvaro.

Merparten av de 1,9 miljoner som är äldre än 65 år bor hemma. Av dessa är fler än 60 procent undernärda eller riskerar att bli det. Till 2040 kommer antalet personer över 75 år att öka dramatiskt, vilket kommer att sätta ytterligare press på offentlig sektor och vård- och omsorg både med personella resurser och pengar.

Förstudien i projektet Nollvision för undernäring hos äldre har genomförts av Livsmedelsakademin, tillsammans med Kävlinge kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Fazer och Findus. I nästa fas kommer även Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food att arbeta i projektet.

Nollvision för undernäring hos äldre är en av fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet, som Vinnova nu satsar totalt 50 miljoner kronor i.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!