Nötter är en av de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner och därför omfattas av särskilda märknings- och informationskrav.

Viktigt steg mot säkrare livsmedel för allergiker

19 februari, 2021

Codex, som bland annat arbetar med att ta fram internationella standarder för säkra livsmedel, har nyligen tagit fram en uppförandekod för hanteringen av matallergener. Koden är avsedd att förbättra hanteringen av allergener i hela livsmedelskedjan, från producent till konsument.

Uppförandekoden underlättar för företagen att arbeta förebyggande med hantering av allergener och beskriver bland annat hur företagen kan:
• förhindra eller minimera risken att allergener överförs mellan livsmedel.
• förhindra eller minimera risken att livsmedel med allergener kommer ut på marknaden utan märkning.
• bidra till att förpackade livsmedel som innehåller allergener är korrekt märkta.
• bidra till att det finns korrekt information om allergener för livsmedel som säljs utan förpackning.

Den globala uppförandekoden beskriver hur allergenhantering ska ske och får betydelse för det fortsatta arbetet med allergenmärkning inom Codex och EU:s arbete på samma område. Codex skapades på 1960-talet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO). I flera sammanhang har texter som tagits fram inom Codex utgjort en grund för EU-regler. I Sverige finns nationella branschriktlinjer för hantering och märkning av allergener sedan 2005.

Code of practice on food allergen management for food business operators
Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!