Plantagon, som har bland annat startat en inomhusodling i DN-huset i Stockholm, har försatts i konkurs.

Vertikalodlingsföretaget Plantagon går i konkurs

26 februari, 2019

Plantagon, som arbetar med växthusodling i stadsmiljö, har försatts i konkurs. Styrelsen uppger att åtgärden har vidtagits för att skydda de anställdas omedelbara intressen.

I ett pressmeddelande konstaterar företaget att bolaget har nått en punkt där det inte finns förutsättningar att driva verksamheten vidare i den form och under de förutsättningar den har idag. Genom konkursen hoppas styrelsen att kunna rädda den innovation som Plantagon har utvecklat. Samtal pågår med intresserade internationella investerare och bolagets ledning har fått en frist på fyra veckor för att säkerställa ny finansiering och nya ägare.

Förfallna fordringar från leverantörer och bank uppgår till 3 miljoner kronor. Till detta tillkommer skulder på cirka 10 miljoner kronor i form av lån från företagsledning och närstående intressenter.

I konkursen ingår också det ägande som bolaget har haft i Plantagon Production Sweden AB, som driver inomhusodlingen Plantagon City Farm på Kungsholmen i Stockholm. Plantagon Production Sweden AB fortsätter sin verksamhet tills vidare som vanligt.

”Trots påtagliga möjligheter i både Sverige och Förenade Arabemiraten, och på flera andra marknader, har vi inte lyckats hålla finansieringen hela vägen fram till ett kommersiellt genombrott. Det primära målet nu är att skydda innovationen och i nära samarbete med konkursförvaltaren hitta nya ägare som vill arbeta vidare med tekniken. Det finns ett antal pågående kontakter med investerare i Sverige, USA och i UAE”, säger Owe Pettersson, Executive Vice President i Plantagon International AB.

”På den positiva sidan finns att ägarna av de projekt vi har arbetat med är fortsatt intresserade av tekniken. Därför är det vår förhoppning att projekten i Linköping och UAE kommer att realiseras.”

Medgrundaren Hans Hassle säger att det är en sorgens dag, både för honom och för alla som arbetar med och tror på Plantagon.

”Men å andra sidan är styrelsen och nuvuande huvudägare hoppfulla om att kunna rädda innovationen Plantagon, så att vår vision om storskalig stadsodling ska kunna realiseras inom en snar framtid. Vi får fokusera blicken framåt och hoppas på en framtid för vår innovation”, säger Hans Hassle.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!