Foto: Findus

Växtbaserade innovationer i fokus för nytt projekt

11 september, 2020

Sweden Food Arena har fått 2,6 miljoner kronor från Vinnova för att göra en förstudie om hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation.

Projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” fokuserar på att utveckla en växtbaserad värdekedja, som inkluderar alla aktörer från råvara till konsumentens tallrik. Ambitionen är att kunna erbjuda konsumenterna fler svenskproducerade livsmedel baserade på till exempel linser, bönor eller ärtor odlade i Sverige. Detta kan uppnås genom ökad innovation i värdekedjan, samtidigt som myndigheterna får hjälp med metodutveckling.

Projektet kommer att ge förslag på nya verktyg, arbetssätt och hur innovationsstödssystemet kan utvecklas för att stötta utveckling och en hållbar omställning som stärker företagens konkurrenskraft i hela landet.

”Konkret samarbete behövs mellan näringsliv, akademi och myndigheter för att vi ska kunna förverkliga regeringens ambition ”Att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”.  Innovation förutsätter kunskap och samarbete men även nya verktyg, något som vi ska utveckla i projektet”, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

I projektets styrgrupp deltar Lantmännen, Orkla, ABB, Coop, Ica, LRF, Livsmedelsföretagen, universitet och institut. Projekt ska lämna slutrapport i april 2021 och då presentera förslag till metodutveckling, som kan bidra till fler jobb, ökad export och nya livsmedelsinnovationer inom livsmedelssektorn.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!