Skyttbrinks gymnasium i Botkyrka var en av tre finalister i Årets Frukostlyft Arlaguldko 2021. På bilden pratar måltidsbiträde Amnuai Niljan med några gymnasieelever under frukosten. Foto Mikael Wallerstedt

Var tredje grundskolelev äter inte frukost varje dag

17 augusti, 2021

För att lyfta frukostens betydelse för barn och unga lanserar Arla den årliga undersökningen Frukostbarometern om barns och föräldrars attityder kring näring och frukost. Rektorer och skolledare tillfrågas även om deras skolor serverar frukost.

2018 genomförde Arla och Botkyrka kommun ett pilotprojekt, där eleverna serverades frukost under första lektionen. Några positiva effekter som kunde mätas var lugnare klassrum och att eleverna kunde ta till sig undervisningen bättre.

”Nu är det skolstartstider och eleverna ska återigen sätta sig i klassrummen. Det är helt klarlagt att elever som har ätit frukost klarar skoldagen bättre. I vår nya undersökning svarar två av tre rektorer att deras skolor aldrig serverar frukost till sina elever. Samtidigt svara 97 procent av rektorerna att en bra frukost förbättrar elevernas koncentrationsförmåga”, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef på Arla Sverige.

2021 års Frukostbarometer visar att andelen elever som äter frukost skiljer sig när man tittar på föräldrarnas inkomster:

• 57 procent av de som tjänar upp till 24 999 kronor per månad har barn som äter frukost varje dag.
• 68 procent med föräldrar som tjänar 25 000-34 999 äter frukost regelbundet.

”Alla skolelever borde ha samma möjligheter att ta till sig undervisningen i skolan. Näringsrik kost och mätta magar får inte vara klassfråga i Sverige. Vår undersökning visar att barn i familjer med högre inkomst i större utsträckning äter frukost och därmed har bättre möjligheter att lära sig mer i skolan. Skolan och samhället har faktiskt en möjlighet att utjämna detta”, säger Victoria Olsson.

Fler resultat från Frukostbarometern:

• 48 % av föräldrarna äter aldrig frukost tillsammans med sina barn
• Främsta anledningen till att inte servera frukost i skolan enligt rektorerna är att det inte är en prioriterad fråga (30 %), följt av kostnadsskäl (29 %)
• 38 % av eleverna som inte får frukost i skolan säger att deras frukostvanor skulle förbättras om skolan serverade frukost
• 59 % av eleverna säger att deras koncentration förbättras om de äter frukost på morgonen

Undersökningarna genomfördes med hjälp av Kantar Sifo och Questback under maj-juni 2021.
Antal respondenter:
Föräldrar: 1021
Elever: 1021
Rektorer: 425

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!