Var femte konsument köper mer svenskt efter sommarens torka

10 september, 2018

En av fem konsumenter köper mer svenskt kött och även andra svenskproducerade livsmedel efter sommaren och torkan. Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Land Lantbruk.

Kantar Sifo har under perioden 2-5 september genomfört webbintervjuer med 1.032 personer. En av frågorna löd: ”Har sommarens torka gjort att du handlar mer eller mindre svenskt kött, jämfört med innan sommaren?” Totalt uppgav 20 procent att de handlar mer svenskt kött medan 69 procent svarade att de köper lika mycket. 5 procent svarade tveksam/vet ej och 2 procent uppgav att de köper mindre svenskt kött. 4 procent svarade att de aldrig köper svenskt kött.

Nästan lika många, 19 procent, svarade att de handlar mer svenskproducerade matvaror, exklusive köttprodukter, jämfört med innan sommaren. 74 procent svarade att de handlar lika mycket. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors svar var överlag små.
 
Maria Forshufvud, VD i Svenskmärkning som står bakom ursprungsmärkningen Från Sverige, säger att resultatet från undersökningen är glädjande och helt i linje med Svenskmärknings strävan att få fler att välja svenskt. 

”Det visar att det finns en medvetenhet och att de initiativ, upprop och aktiviteter som görs för att beskriva böndernas situation och att vikten av att handla svenskt verkligen går fram”, säger Maria Forshufvud till Land Lantbruk.

Hon ser också positivt på att skillnaden är så liten mellan mäns och kvinnors köpvanor när det gäller svenskproducerat.

”Ibland ser vi att det är kvinnor som är mer medvetna. Det här visar att många i sitt sätt att handla signalerar att de bryr sig om det svenska.”

Carina Malm

 

 

Relaterade