Två av tre vill förändra sina matvanor under 2020

15 januari, 2020

Coops Matometer har med hjälp av Demoskop frågat en representativ grupp på 1 012 svenskar om de kommer att ändra sina matvanor 2020. Samma undersökning gjordes även inför förra årsskiftet. Årets resultat visar att en majoritet av svenskarna (65 procent) kommer att ändra sina matvanor 2020 (69 % av kvinnorna och 60 % av männen).

Det man vill göra i första hand är att äta mer hälsosamt, vilket mer än var fjärde tillfrågad har svarat. Det är en förändring jämfört med förra årets resultat, där äta mindre sötsaker var mest populärt. Det är i år den tredje mest populära förändringen, fast andelen som svarat det alternativet är lika stor i år som förra året. Att äta mer grönsaker hamnar i år på andra plats och ökar i popularitet jämfört med förra årets undersökning.

Det är främst yngre personer, 16-25 år, som är mest intresserade av att förändra sina matvanor 2020 (76 procent). De som i minst utsträckning tänker förändra något är personer i åldern 66-75, (49 procent). Undersökningen visar även att män i första hand (25 procent) vill äta mer hälsosamt 2020, samtidigt som en lika stor andel kvinnor i första hand svarat att de vill äta mer hälsosamt och äta mindre sötsaker (31 procent).

Topp 5 svenska befolkningen 2020 (2019)
1 Äta mer hälsosamt 28% (17%)
2 Äta mer grönsaker 26% (17%)
3 Äta mindre sötsaker 25 % (25%)
4 Äta mer frukt 19% (11%)
5 Äta mer vegetarisk kost 18% (11%)

 

Relaterade