Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen.

”Turbulent och extremt utmanande” i spåren av corona

18 maj, 2020

Coronapandemin har slagit väldigt olika inom den svenska livsmedelsindustrin. Många småproducenter har tappat nästan all försäljning medan andra företag kämpar med att möta en ökad efterfrågan. Livsmedelsexporten tvärstannade i mars, och för företag med försäljning till hotell och restaurang har våren varit nattsvart. Det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2020 präglas av coronakrisen. Hamstringsvågen som rullade över Sverige i mars månad resulterade i en av de starkaste omsättningsuppgångar som svensk dagligvaruhandel har upplevt. För att kunna möta en ökad efterfrågan har 25 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar nyanställt den senaste månaden.

Detta är dock bara en del av bilden. Även om dagligvaruhandeln är den enskilt största kunden för svenska livsmedelsproducenter, är HORECA-sektorn en annan viktig kund, som i mars tappade 70 – 90 procent av sina kunder. För livsmedelsproducenter med försäljning till HORECA – inte minst bryggerinäringen och alla sorters småproducenter – ledde detta till kraftigt minskad efterfrågan, i vissa fall med upp till 80 procent. 15 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar har sagt upp eller varslat personal, och en tredjedel av företagen har korttidspermitterat.

”Ska jag sammanfatta det här coronapräglade kvartalet så skulle jag säga att det har varit turbulent och extremt utmanande. I en tid med närmast total oförutsägbarhet gällande inkomna orders, hög personalfrånvaro och rubbade varuflöden har våra medlemmar lyckats upprätthålla produktionen och fylla butikshyllorna med mat och dryck. Att detta ens är möjligt i en av de värsta kriserna i mannaminne vittnar om den enorma kreativitet, flexibilitet och engagemang som finns bland de svenska livsmedelsföretagen och deras anställda”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Något oväntat minskade volymerna av exporterade livsmedel tydligt under Q1 2020 (årstakt). Indexvärdet 38 för exporten är, tillsammans med det andra kvartalet 2015, det lägsta som uppmätts under de 11 år som Livsmedelsföretagens konjunkturbrev har funnits. Enligt SCB ökade exporten 13 procent i värde under de två inledande månaderna i kvartalet, vilket även omräknat i volym innebär tillväxt. Det är således ett brant volymtapp i mars som drar ner hela kvartalet. Några tänkbara förklaringar till det abrupta exporttappet kan finnas i IKEA:s ”lock down” och i större utländska dagligvarukedjors ”avsmalnade” inköpsbeteende.

”Jag kan i det här sammanhanget inte nog understryka hur viktig exporten är för att bygga och upprätthålla en robust och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Knappt 30 procent av den svenska livsmedelsproduktionen gick under förra året på export. En varaktig dipp i exporten liknande den vi såg under första kvartalet skulle kunna slå ut en stor del av branschen för gott. Coronakrisen har gett upphov till protektionistiska tendenser runtom i världen och skulle dessa få fäste vore det förödande för svensk export och svensk välfärd”, säger Carl Eckerdal.

Andra nyheter i konjunkturbrevet:

• Kostnaderna för rå/insatsvara fortsätter öka på grund av svag svensk krona
• Knappt 40 procent av företagen har upplevt distributionsstörningar pga corona
• Högt kapacitetsutnyttjande i april
• Företagen räknar med minskad produktion i maj

Konjunkturbrevet i sin helhet (pdf)

Relaterade