Foto: Torbjörn Lagerwall

Tre av fyra köper sin honung i en livsmedelsbutik

8 juni, 2021

Enligt en undersökning på uppdrag av Biodlingsföretagarna, köper 74 procent sin honung i livsmedelsbutik. Av dessa vill 93 procent ha en ursprungsmärkning för att kunna göra rätt val i butiken. 68 procent visste inte om att honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen.

Under april gjordes en attitydundersökning för att se vilken kunskap konsumenten har om honung och hur deras köpbeteende ser ut.

74 procent av konsumenterna köper sin honung i en livsmedelsbutik. Högst andel var i åldern 26-35 år medan det var aningen längre i åldersgruppen 46-55 år. Av konsumenten som köper sin honung i livsmedelsbutik använder 54 procent honung dagligen eller minst en gång i veckan. Övervägande andelen av konsumenterna köper flytande honung och nästan 70 procent visste inte att honung ofta förfalskas. Detta gäller i alla åldersgrupper och både bland män och kvinnor.

”Eftersom 7 av 10 köper sin honung i livsmedelsbutik och 72 procent av dessa inte känner till att honung är ett av världens tre mest förfalskade livsmedel, är det där vi behöver upplysa och informera kunden om vad som finns i burken eller flaskan”, säger Mats Olofsson, biodlare och styrelsemedlem i Biodlingsföretagarna.

Av alla deltagare svarade 93 procent att de önskade att det fanns en ursprungsmärkning på honungsburkar. I åldersgruppen 26-35 år var siffran 98 procent. I den grupp som köper sin honung i livsmedelsbutik tyckte 56 procent att det var viktigt att honungen var svensk och 85 procent tittar på etiketten efter en märkning.

”Precis som i andra undersökningar, bland annat från Svenskmärkning, stämmer detta överens med vad konsumenter överlag tycker. Det är viktigt med en ursprungsmärkning så att man vet vad man får och vad man köper. Först då kan man göra sitt eget val. Därför är det av stor vikt att vi lyfter detta även inom biodlingen så att våra kunder kan göra rätt val när de köper sin honung”, säger Helena Ring Johansson, biodlare och ordförande Biodlingsföretagarna.

Honung hör till de produkter som alltid måste ursprungsmärkas, men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU, får den uppgiften ersättas med någon av följande beteckningar: ”Blandning av EU-honung” eller ”Blandning av EU-honung och icke EU-honung”.

Resultat från undersökningen:
• 93 % vill ha en ursprungsmärkning
• 74 % köper sin honung i livsmedelsbutik
• 68% känner inte till att honung är ett av de tre mest förfalskade livsmedlen som finns
• 57% bor i storstad (mer än 50 000 invånare)
• 56 % köper helst svensk honung
• 43% kollar om det finns någon märkning
• 35% köper enbart flytande honung

Undersökningen gjordes av Netigate i april 2021, med en webbaserad panel bestående av 1106 respondenter.

Attitydundersökningen är framtagen i projekt genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn. Biodlingsföretagarna är ägare av projektet. En referensgrupp bestående av experter från branschen finns med som stöd under projektet.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!