Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021. Det är 8 procent mindre än 2020 års slutliga hektarskörd. Även odlingsarealen minskade kraftigt. Foto: Pixabay.

Totala matpotatisskörden 15 procent mindre än i fjol

14 december, 2021

Årets totalskörd av matpotatis var 457 000 ton, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2020 och 12 procent mindre än femårs­genom­snittet. Totalskörden 2021 är i nivå med 2018 års historiskt låga totalskörd.

Den låga skördenivån för matpotatis beror bland annat på 8 procent lägre hektarskördenivå av matpotatis inklusive färskpotatis. Även odlingsarealen för matpotatis minskade kraftigt – med nästan 1 200 hektar jämfört med 2020 – vilket är den minsta areal som någonsin redovisats i Jordbruksverkets statistik.

Obärgade arealer bidrar också till att minska totalskörden. Den främsta orsaken är regn som har dränkt grödan.

Den totala skörden av stärkelsepotatis beräknas däremot öka med 8 procent jämfört med 2020, vilket är 18 procent mer än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre. Den obärgade arealen skattas till 60 hektar. Uppgiften är osäker eftersom skörden dragit ut på tiden och uppgifter inte har kommit in från alla lantbruksföretag ännu.

Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas under april 2022.

Läs mer i det statistiska meddelandet här
Mer statistik finns här i bloggen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!