Tobaksfritt snus betraktas inte längre som livsmedel, enligt Livsmedelsverket. Foto: Dreamstime

Livsmedelsverket: Tobaksfritt snus är inte livsmedel

20 februari, 2019

Tobaksfritt snus är inte livsmedel. Det anser Livsmedelsverket, med stöd av EU:s livsmedelslagstiftning. Tillverkningen och produkterna kan därmed inte kontrolleras med utgångspunkt från livsmedelslagstiftningen.

Hittills har nikotinfria snusliknande produkter, som inte innehåller tobak, kontrollerats som livsmedel. Nyligen har även snusliknande produkter utan tobak, men som innehåller nikotin, lanserats på den svenska marknaden, vilket har lett till en ny genomgång av vilken lagstiftning som gäller och hur dessa produkter ska kontrolleras.

EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 definierar ett livsmedel som något som är avsett att ätas av människor. Enligt förordningen är tobak eller tobaksprodukter inte livsmedel. Eftersom de tobaksfria snusliknande produkterna ska spottas ut, inte sväljas och eventuella verksamma ämnen inte tas upp genom mag- och tarmkanalen, bedömer Livsmedelsverket att de inte är livsmedel.

Livsmedelsverkets nya bedömning gäller oberoende av om produkterna innehåller nikotin eller inte. Detta innebär att myndigheten ändrar sin tidigare uppfattning om de nikotinfria snusliknande produkterna. Livsmedelsverket skickar nu sitt ställningstagande för tobaksfritt snus till Näringsdepartementet och uppmärksammar samtidigt regeringen på att det bör utredas om och hur dessa produkter ska regleras.

Ställningstagande angående snusliknande produkter utan tobak pdf

Relaterade