Tag

Pollinering
11
sep

Regeringen vill gynna pollinerande insekter

11 september, 2019
Regeringen vill gynna pollinerande insekter med ett treårigt åtgärdspaket på totalt 70 miljoner kronor per år. Det föreslås i budgetpropositionen för 2020.