System för hållbara skolmåltider utformas i ett unikt samarbete

19 november, 2020

I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar Livsmedelsverket och Vinnova hur man kan utforma ett hållbart system för skolmåltider tillsammans med flera andra myndigheter, kommuner och näringsliv.

”Alla sektorer i samhället måste kraftsamla för att ställa om till hållbar utveckling. Det kräver innovation på alla nivåer. I det här samarbetet utforskar vi hur myndigheter och kommuner genom offentlig efterfrågan på hållbara skolmåltider kan skapa förutsättningar för ökad innovation inom hela livsmedelssystemet och bidra till både ny samverkan och ökad konkurrenskraft för företagen”, säger Jonas Brändström, avdelningschef Samhällsutveckling på Vinnova.

Nu bjuds kommuner in att medverka i projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider”. Senast den 26 januari kan de ansöka om att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De fyra kommuner som väljs ut får stöd för att kunna arbeta verksamhetsövergripande och med innovation kring skolmåltiderna.

Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen Agenda i 2030 och målen i andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

”Det här är en ny metod för oss på Livsmedelsverket, att experimentera fram nya lösningar tillsammans med andra. På nationell nivå kan vi till exempel behöva skruva på läroplaner eller regler för upphandling och livsmedelshantering eller ta fram nationella mål och strategier för att ge skolor och näringsliv förutsättningar för att arbeta hållbart”, säger projektledaren Ulrika Backlund.

Mer information om projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!