Svinn i primärproduktionen ska följas upp med nya metoder

11 mars, 2021

Sverige blir ett av de första länderna i världen med att följa upp livsmedelsförluster i primärproduktionen på nationell nivå, med de metoder som Jordbruksverket nu har tagit fram.

Metoderna presenteras i Jordbruksverkets nya rapport om matsvinn och förluster tidigt i livsmedelkedjan, från gård och fram till butik, och avser nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar.

Rapporten har tagits fram i samarbete med branschen och av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och RISE. Projektet är en del av regeringsuppdrag för minskat matsvinn som genomförs tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att de globala förlusterna från skörd, slakt och fångst innan produkterna når butik är 14 procent. Nordiska studier har uppskattat att omkring 300 000 ton som var tänkt att bli mat från svenska gårdar inte går vidare i livsmedelskedjan, men det behövs mer specifika undersökningar.

Avbeställningar och högt ställda krav på utseendemässigt fina produkter gör att potatis och grönsaker ibland lämnas i fält, blir foder eller biogas fast de från början var tänkt att bli mat. Studier visar också att nio procent av nötköttet inte går vidare i livsmedelskedjan. Vissa biprodukter skulle också med annan hantering eller innovationer, i högre utsträckning kunna tas tillvara som livsmedel eller bli foder.

”Vi vill se var det finns potential till ökad resursanvändning, och arbetet sker i dialog med branschen och forskare. Mycket av dessa förluster klassas inte som livsmedelsavfall och syns därför inte i avfallsstatistiken som brukar användas för att visa mängden matsvinn”, säger projektledaren Karin Lindow.

Uppföljningen ska ge aktörer i livsmedelskedjan och myndigheter och organisationer underlag till åtgärder samt följa upp matsvinnsmålet i Agenda 2030 och det nya svenska etappmålet inom miljömålssystemet ”En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025”.

”Det är en vinst för miljö, klimat och ekonomi, när mer kan bli mat, och det främjar en hållbar och ökande svensk livsmedelsproduktion i enlighet med livsmedelsstrategin. Vi kommer att starta uppföljningen under 2021”, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket.

Jordbruksverkets rapport kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!