Den första helt spårbara ölen är svensk, ekologisk och lokal

20 april, 2021

Helt Spårat/Ängöl är ett världsunikt projekt, där flera aktörer har samlats runt processen för öltillverkning och dokumenterat den med blockkedjeteknik. I projektet ingår bryggeriet Ängöl, mälteriet Brewmaster, den digitala handelsplattformen Skira, spårbarhetsleverantören Foodchain by Blockchain och IT-företaget IBM.

Helt Spårat/Ängöl, som lanseras på Systembolaget den tredje maj, är en fullständigt dokumenterad produkt, där konsumenten kan följa alla processer runt odlingen på gården, mältningen och bryggningen till färdig produkt. En QR-kod på flaskan kan scannas med mobiltelefonen och leder till hemsidan Heltspårat.se.

Ölen innehåller enbart svenskodlade, ekologiska råvaror. Odlare, bryggeri och mälteri återfinns inom en radie på 18 mil, så ölen är i högsta grad lokalproducerad.

”Vi har länge velat producera en öl som är helt spårbar, från produktionen av råvaran via alla steg i produktionsprocessen. Vi har intresserade och dedikerade kunder som vill veta hela storyn bakom ölet. Detta kan vi nu som första bryggeri i Sverige, och kanske i världen, leverera genom det här projektet som går genom hela kedjan från lantbrukare, mälteri och via oss som öltillverkare till slutkonsumenten tack vara blockchaintekniknen”, säger Johan Håkansson, VD och grundare av Ängöls Bryggeri.

En blockkedja, eller blockchain, är en decentraliserad datalagringsplattform som ger nya möjligheter att på ett säkert sätt lagra och spåra data. Tekniken möjliggör också att flera aktörer kan dela samma data i en obruten kedja, men är ännu tämligen outnyttjad vid livsmedelsproduktion.

Projektet tillkom på initiativ av Skira, den digitala handelsplattformen för spannmål, som även har förmedlat maltkornet och humlen i projektet.

”Vårt mål är att med hjälp av digitalisering och tillgängliggjord information från gårdarna knyta konsumenterna närmare lantbrukarna. Vi initierade projektet Helt Spårat och byggde webblösningen gentemot konsumenterna som ett första steg i att påvisa vilken grad av information man som konsument bör kunna ta del av i framtida produkter. Genom ökad transparens och spårbarhet inom livsmedelsindustrin kommer omställningen till en mer hållbar produktion att accelerera”, säger Jacob Morén, som är COO på Skira

Foodchain by Blockchain är en av de första aktörerna i världen som använder blockchain för att dokumentera processerna på gårdsnivå för att sedan förmedla data vidare upp i produktionskedjan.

”Spårbarhet, transparens och ”storytelling” är superhett och på allas läppar inom alla branscher, men kanske framför allt inom livsmedelsproduktionen. Blockchainteknik ger helt nya möjligheter inom området och det är detta vi vill påvisa med produkten Helt Spårat/Ängöl. För oss är detta den första produkten på marknaden i en förhoppningsvis lång rad och vi har fler lanseringar i pipeline. Vi utvecklar just nu systemet intensivt”, säger Cecilia Ryegård, VD på Foodchain by Blockchain.

I den första batchen produceras 6 000 flaskor, som finns tillgängliga i Systembolagets beställningssortiment samt i 10 butiker i sydöstra Sverige. Planer finns redan på att fortsätta projektet och utveckla det i större skala.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!