Exportgodkännande gör det möjligt att marknadsföra det svenska köttets mervärden och skapa merintäkter för den svenska köttbranschen. Foto: Jordbruksverket/Pixabay

Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

16 januari, 2020

För att öka Sveriges livsmedelsexport inom ramen för livsmedelsstrategin, har regeringen bland annat satsat på fler så kallade expertgodkännanden. Satsningarna har nu resulterat i att Sverige får exportera fläskkött till Filippinerna.

Sommaren 2019 ansvarade Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt för en inspektion som Filippinerna genomförde i Sverige. Inspektionen var en del av en godkännandeprocess, som startades under 2011 och ett viktigt bidrag till att möjliggöra exportgodkännandet. Under inspektionen visades fördelarna med svenskt lantbruk upp.

”Att våra svenska företag nu har en ny marknad att exportera fläskkött till är väldigt glädjande. Svenskt fläskkött håller hög kvalitet, är hållbart producerat med god djurhälsa, låg antibiotikaanvändning och hög livsmedelssäkerhet. Det är värden som blir allt viktigare i den globala livsmedelsförsörjningen vilket detta är ytterligare ett bevis på”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande från regeringen.

Filippinerna är en marknad med stor potential och exportgodkännandet, som har möjliggjorts genom ett nära och effektivt samarbete mellan regering, bransch och myndigheter, kommer enligt regeringen att innebära betydande merintäkter för köttbranschen.

I livsmedelsstrategin är export en av flera delar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger idag på cirka 30 procent och målsättningen är att den ska uppgå till 50 procent år 2030. Om målet realiseras kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2, som beslutades av regeringen den 19 december 2019, innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, som ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen.

Regeringen satsar årligen 34 miljoner kronor på ökad livsmedelsexport till och med 2025. Inom ramen för livsmedelsstrategin görs totalt satsningar om 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

”Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet”, säger Jennie Nilsson.

 

Relaterade