Svenskarnas köttförbrukning fortsätter att minska

5 mars, 2019

Svenskarnas köttförbrukning minskade med 2,5 procent under 2018, samtidigt som den svenska andelen fortsatte att öka. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Importen av kött och matfågel minskade för andra året i rad under 2018 och den svenska marknadsandelen ökade, mest för lamm- och nötkött.

”En ökad efterfrågan på vegetarisk mat får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen. Klimathänsyn, hälsofokus, mattrender och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen idag. Allt fler konsumenter kopplar också ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter, vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken. Detta innebär också att den svenska produktionen av kött ökar och utvecklingen är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin”, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare, i ett pressmeddelande.

Den svenska produktionen av nöt-, gris- och lammkött ökade, medan produktionen av matfågel minskade. Totalt minskade svenskarnas köttförbrukning (i slaktad vikt) med 2,5 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person, till 83,5 kilo/capita.

Jordbruksverket följer även marknaden för mejeriprodukter. En sammanvägning av samtliga mejeriprodukter visar att produktion, export, förbrukning per capita och svensk marknadsandel minskade under förra året, medan import och total förbrukning ökade.

Sommarens torka och värme har haft negativa konsekvenser för de svenska lantbrukens lönsamhet. Även om enskilda jordbrukare kan ha drabbats hårt, bedömer Jordbruksverket de totala effekterna som mindre än befarat, tack vare de anpassningar som har gjorts.

Se statistiken på jordbruksverkets hemsida

Relaterade