Foto: Camilla Burman

Svensk livsmedelsproduktion tappar i konkurrenskraft

2 april, 2019

Om svenska livsmedelsproducenter ska kunna konkurrera med utländska, behövs aktiva satsningar på kunskap och innovation. Det visar en rapport från Jordbruksverket.

Enligt en ny rapport från Jordbruksverket minskade konkurrenskraften och lönsamheten inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin mellan 2011 och 2016.

”Rapporten visar hur det såg ut i livsmedelskedjan åren innan livsmedelsstrategin beslutades. Tyvärr är det för tidigt att se om den nuvarande handlingsplanen i strategin har påverkat utvecklingen. Vi kommer att utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin under flera år framöver. Hur det går för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket intressant att följa och kan påverka vilka åtgärder regeringen väljer att satsa på”, säger Camilla Burman, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Enligt Jordbruksverket kan konkurrenskraften i primärproduktionen och livsmedelsindustrin stärkas genom ökad produktivitet och ökad förädlingsgrad, vilket kräver kunskap och innovation. är viktigt att företagen anpassar sin produktion till det konsumenterna efterfrågar. Jordbruksverket och Tillväxtverket har därför beaktat dessa aspekter i det förslag till ny handlingsplan som också i dagarna lämnas över till regeringskansliet.

”Det är viktigt att satsningar för att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan sker i rätt led och branscher, men man måste också se till hela värdekedjan. Vi hoppas att rapporten nu ska vara till god hjälp för regeringen vid utformningen av en ny handlingsplan och kommande forsknings- och innovationsproposition. Dessa bör innehålla rejäla satsningar på kunskap och innovation i livsmedelskedjan”, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2019

Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!