Foto: Semper AB

Svensk forskning visar hur barn kan äta mer hälsosamt

15 mars, 2021

En ny vetenskaplig studie från Umeå universitet har visat hur man framgångsrikt och långsiktigt kan öka barns intag av växtbaserade livsmedel. En systematisk introduktion av grönsaker när barnet började få smakportioner gav bestående beteendeförändringar upp till att barnet var 18 månader.

I samarbete med Umeå universitet har Semper, tillsammans med Region Västerbotten och Oskar Stiftelsen, stöttat OTIS-studien (Optimerad tilläggskoststudie), som är en stor vetenskaplig studie om barns näringsintag. I studien undersöktes effekten av en optimerad tilläggskost baserad på det nya nordiska köket. Barnen, som var 4-6 månader, fick en systematisk introduktion av sura och bittra frukter och grönsaker under 24 dagar och därefter en kost rik på frukt och grönsaker och med en lägre andel animaliskt protein.

Resultaten visar att upprepad exponering av växtbaserade livsmedel ökade barnens intag, jämfört med en kontrollgrupp. Mellan 12 och 18 månaders ålder konsumerades 32 procent mer grönsaker och frukt i studiegruppen än i kontrollgruppen.

”Resultaten bekräftar liknande tidigare forskning men vi har gjort den första randomiserade studien och därtill också visat att det fungerar i hemmamiljö och under längre tidsperiod än vad som tidigare gjorts. OTIS-studien indikerar att det här bör få en direkt inverkan på svenska barns kostvanor under och efter småbarnsåren och därmed också deras hälsa på lång sikt”, säger Ulrica Johansson, doktorand på Umeå universitet.

Kostfaktorer under den första tiden i barnens liv, bland annat högt intag av protein, lågt intag av frukt och grönsaker och hög andel mättat fett ökar risken för fetma, blodfettrubbningar, typ 2 diabetes och högt blodtryck senare i livet. Dagens kostråd till små barn grundas dock på tradition och erfarenhet medan evidensbaserad forskning i princip saknas.

Resultaten från OTIS-studien spås få stor inverkan på barns kostvanor och har också legat till grund för den så kallade STEP-metoden – en praktisk metod utvecklad av Semper för att tillgängliggöra forskningen för föräldrar. STEP-metoden finns tillgänglig som en app och kan laddas ner gratis.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!