Foto: Svenska Ägg

Svensk forskning ger hopp om könssortering av hönsägg

5 april, 2019

En ny svensk förstudie ger hopp om att hitta en metod för att könsbestämma ägg, så att tuppägg kan sorteras bort innan de kläcks för att bli värphöns. 

Varje år kläcks 840 miljoner kycklingar i Europa för att producera ägg. Hälften av kycklingarna är tuppar som avlivas då de inte lämpar sig för köttproduktion. Om det vore möjligt att könsbestämma äggen när de är nyvärpta, skulle ett stort svinn inom äggbranschen kunna reduceras. En färsk förstudie från Linköpings universitet ger hopp om att hitta en lösning för att sortera ut tuppäggen. Förstudien inleddes under 2018 på initiativ av branschorganisationen Svenska Ägg.

”Det här är en av äggbranschens största utmaningar. Eftersom värphönsraserna är framavlade för att lägga ägg och har långsammare tillväxt jämfört med slaktkycklingar, finns det ingen marknad för att föda upp och sälja tuppkycklingarna. Därför är vi jätteglada över resultatet från förstudien som ger oss nytt hopp om att hitta en lösning”, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för Svenska Ägg.

Det pågår forskning i flera andra länder för att hitta metoder som möjliggör könssortering av ägg, men än så länge finns ingen kommersiell lösning i någon större skala. De länder som har kommit närmast en kommersialisering är Kanada, Tyskland och Nederländerna. Deras metoder bygger på att bestämma äggets kön genom optisk teknik, till exempel infraröd strålning, eller med DNA-analys som innebär att ägget måste punkteras.

Den förstudie som gjorts vid Linköpings universitet bygger på en helt annan metod än de som används i övriga länder.

”Vi använder oss av en helt ny metod för att se om det är några skillnader mellan tupp, höna och icke-befruktade ägg. De resultat vi nu har från förstudien är så intressanta att vi har valt att gå vidare med forskningen och söker nu nya medel”, säger Anita Lloyd Spetz, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Förstudien finansierades av Access via den europiska regionala utvecklingsfonden. Accessprojektets övergripande mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag (SME) i östra Mellansverige i samarbete med universitet. I projektet ingår universitet från Linköping, Uppsala och Örebro.

Relaterade