Lisa Lindström, odlingschef på Svegro och Erik Fredlund från Codon Consulting utvärderar datainsamling från pilotprojektet på basilika. Foto: Ingemar Lindewall

Svegro vill skapa självförsörjning med hjälp av AI

21 april, 2021

Svegro har beviljats sitt andra Vinnova-anslag för innovationsutveckling för att utveckla en storskalig digital odlingsplattform med integrerad AI-teknik. Syftet är att automatisera övervakning och styrning av odling i växthus med hjälp av bilddatainsamling, som kan bedöma grödors tillväxt och hälsa.

Våren 2020 fick Svegro grönt ljus av Vinnova att starta upp ett pilotprojekt för AI-styrd odling i växthuset på Färingsö utanför Stockholm, tillsammans med konsultbolaget Codon Consulting. Under ett halvår genomfördes en omfattande studie på basilika med flera framgångsrika resultat. Bland annat kunde Svegro identifiera avvikelser i grödornas kvalitet och föreslå justeringar av odlingsklimat, allt för att säkra leveransförmåga vid önskat skördedatum.

Nu tas nästa steg i projektet genom utvecklingen av ett storskaligt system för digital inomhusodling, som beräknas vara klart 2022.

”Pilotprojektet var väldigt lyckat och vi insåg tidig potentialen i att skala upp studien till en fullskalig odlingsplattform med integrerad AI-teknik. Det nya anslaget från Vinnova gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla en kostnadseffektiv, digital lösning med potential att underlätta produktionen för tusentals inomhusodlare”, säger Oscar Rosdahl, VD på Svegro.

Inomhusodlare styr ofta sitt klimat med datorer och har tillgång till omfattande odlingsdata, men analysen av datan sker i stor utsträckning manuellt, vilket förhindrar möjligheten att höja kvaliteten och effektivisera odlingsprocessen. Det vill Svegro vara med och ändra på.

”För att möta efterfrågan på lokala råvaror, krävs en kombination av en kostnadseffektiv och hållbar produktion, samt en slutprodukt som motsvarar konsumentens behov. Vår plattform bygger på modulär design, som gör det möjligt för växthusodlare att anpassa lösningen till sina befintliga system. Plattformen integrerar all datainsamling, övervakning och styrning, vilket resulterar i stora tidsmässiga och ekonomiska besparingar. AI-integrationen medför dessutom att en större mängd data kan jämföras och därmed bidra till bättre precision i produktionsstyrningen”, säger Oscar Rosdahl.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!