Lisa Lindström, odlingschef på Svegro, och Erik Fredlund, AI-konsult på Codon Consulting installerar framtidens odling.

Svegro odlar för framtiden med hjälp av AI

11 maj, 2020

Svegro har fått medel från Vinnova för att med hjälp av AI optimera resursförbrukningen i sina växthus. Målet är effektivare och mer miljösmarta odlingsprocesser för att säkra leveransförmågan och stärka den svenska ekologiska odlingens position.

Svegro har under de tre senaste åren halverat svinnet och reducerat energiåtgången med cirka 20 procent. Nu inleds ett pilotprojekt för AI-styrd odling i växthusen ute på Färingsö.

”Innovation- och hållbarhetsarbete finns i vårt DNA. Ekologisk produktion, fossilfri energi, re-cirkulerande näringssystem med minimal vattenförbrukning och maximalt nyttjande av solens energi är redan på plats, men vi vill göra mer”, säger Lisa Lindström, odlingschef på Svegro.

Precisionsodling med hjälp av AI syftar till att anpassa åtgärder och insatser för att alltid få fram samma storlek och kvalitet vid förutbestämd tidpunkt, även om odlingsförutsättningarna ändras på grund av årstid eller kvalitet på insatsvaror. Små förändringar kan ha stora konsekvenser som påverkar leveransförmågan av kvalitetsgrödor i rätt tid, vilket är avgörande för att säkra svensk konkurrenskraft och position inom växthusodling.

”Genom att nyttja vår odlingskompetens tillsammans med den mängd data som AI kan bearbeta och analysera hoppas vi förbättra vår kvalitet ytterligare samt minska vårt svinn och behov av energi”, menar Lisa Lindström.

”Framtidens odlingsproduktion kommer sannolikt att kombinera odlingsspecialisternas kunskaper med AI och som svensk marknadsledande aktör inom örter och sallat i kruka vill vi vara med och driva på den utvecklingen.”

Pilotprojektet är en del av Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” som löper fram till och med oktober i år. För projektet tar Svegro in konsultbolaget Codon Consulting, som har omfattande erfarenhet och kunskap inom AI och maskininlärning.

”Svegro besitter stor odlingskompetens och har i alla år samlat in data från sina odlingar, både manuellt och visuellt. Vi förädlar den kunskapen med en ny unik AI-metod som är framtagen för just detta projekt. Istället för att med ögat ha koll på 55 000 kvadratmeter grödor bygger vi en modell som genom bilddatainsamling kan bedöma grödornas tillväxthastighet, om grödorna utvecklas enligt plan eller är i behov av åtgärd, berättar Erik Fredlund, medgrundare till Codon Consulting.

Vinnovas utlysning ”Starta er AI-resa” riktar sig till aktiebolag med 10 till 499 anställda och en omsättning på 5-900 miljoner kronor, som har en god potential att använda sig av artificiell intelligens (AI), och som därför behöver öka sin kunskap och förmåga inom området. Företagen erbjuds att genomföra sitt första AI-projekt baserat på maskininlärning, för att på så sätt öka både den praktiska kompetensen och den strategiska förmågan inom AI. Vinnova finansierar projekt med maximalt 500 000 kronor. Bidraget kan som mest utgöra 75 procent av projektets totala kostnader.

 

Relaterade