Foto: Livsmedelsverket

Svårt att välja miljösmart kött i butik och på restaurang

9 oktober, 2019

En minskad och mer miljösmart konsumtion av kött är nödvändig för miljön och hälsan, men brist på bra alternativ försvårar idag för konsumenterna att välja hållbart. För att minska köttkonsumtionens miljöbelastning måste branschen skapa ett bättre – inte ett större – utbud. Det visar en ny rapport från Konsumentverket.

Rapporten ”Hållbara val av kött” beskriver konsumenternas möjligheter och utmaningar när det gäller att göra mer miljömässigt hållbara val på den svenska marknaden för kött och växtbaserade alternativ till kött.

”Det här är en viktig rapport som pekar på hur komplex frågan är, och att det behöver bli lättare att välja hållbart kött. Butiker och restauranger har en viktig roll i att göra det enklare för människor”, säger Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör.

Forskarna pekar på branschens ansvar att underlätta för konsumenterna genom att skapa bättre, inte fler, valmöjligheter. Konkret handlar det om en större andel hållbart kött i köttdisken och på restaurangmenyerna samt ett bättre utbud av goda, mättande, men även hälsosamma, vegetariska alternativ.

Annica Sohlström lyfter fram Livsmedelsverkets kostråd, som både tar hänsyn till hälsan och miljön. Hon säger att både offentlig och privat sektor har mycket kvar att göra för att göra det lätt att välja medvetet och hållbart.

Arbetet med rapporten har utförts av Kajsa Resare Sahlin och Elin Röös vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Therese Lindahl vid Beijerinstitutet. De konstaterar att ”hållbart kött” är ett komplext begrepp, eftersom en stor mängd av det kött som konsumeras i Sverige importeras. En hållbar köttkonsumtion omfattar även områden, som klimatpåverkan, mark- och vattenanvändning, biologisk mångfald, övergödning, antibiotikaanvändning och djurvälfärd.

Några av rapportförfattarnas förbättringsförslag:

• En branschöverenskommelse om hållbart kött, där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.
• Förbättrat vegetariskt utbud i butik och restaurang. Utbudet av goda, mättande vegetariska produkter och rätter behöver förbättras. Presentationerna av rätterna behöver också förändras, då de idag ofta framställs som just alternativ eller specialkost.
• Förbättrat utbud av naturbeteskött. Ett ökat utbud går hand i hand med bevarande av naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.
• Fler möjligheter att välja en mindre mängd kött, både på restaurang och i butik.

Konsumentverkets rapport: Hållbara val av kött
Hitta ditt sätt – att äta mindre kött, Livsmedelsverkets kostråd
Miljösmarta matval – Kött och miljö

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!