Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.

Svag tillväxt för svenska livsmedelsföretag 2018

6 mars, 2019

Tillväxten för Sveriges livsmedelsindustri är svag, trots den starka konjunkturen. Nästan hälften av de livsmedelsföretag som exporterar till Storbritannien räknar med att tappa försäljning på grund av Brexit. Det visar Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev för fjärde kvartalet 2018.

Fjärde kvartalet 2018, som är försäljningsmässigt viktigast för svensk livsmedelsproduktion, utvecklades svagt positivt på hemmamarknaden (index 52 där 50 motsvarar oförändrad utveckling i årstakt). På exportmarknaden var tillväxten något tydligare (index på 61). Resultatet för hela 2018 blev något ökade försäljningsvolymer.

”Med tanke på den starka svenska konjunkturen med köpstarka hushåll, där flertalet konsumenttrender ger stöd åt det svenskproducerade, borde volymerna kunnat lyfta mer. Den svaga tillväxten märks också i att medlemsföretagens omsättning var mer eller mindre oförändrad under året. På marginalen pekar det med andra ord på lägre försäljningsintäkter per såld enhet, möjligtvis i kombination med en förskjutning mot varukategorier med lägre intjäning”, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

I enkäten, som utgör underlag till Konjunkturbrevet, har företagen svarat på frågan: ”Vilka konsumenttrender påverkar produktionen på ert företag allra mest just nu?” Där toppar ”lokalproducerat” före ”hälsosamma alternativ” och ”vegetariska produkter”. På femte plats kommer den snabbväxande kategorin ”proteinrika (kött-) alternativ”.

På frågan ”Hur tror ni att er export till Storbritannien påverkas av en hård Brexit?” svarar 15 procent av företagen att exporten kommer att minska och 31 procent att den kommer att minska mycket. 56 procent av företagen, som exporterar till Storbritannien, har inte gjort några särskilda förberedelser inför Brexit. Av de återstående har en tredjedel förberett sig på extra pappersarbete och kostnader och en tredjedel har sett över alla långa kontrakt med sina kunder i Storbritannien.

Relaterade