Stora Enso bygger pilot för biobaserad förpackningsplast

10 december, 2019

Stora Enso ska investera i en pilotanläggning för att möjliggöra produktion av biobaserad plast som barriärskydd för transparenta förpackningar.

Läs mer på Packnews.se

 

Relaterade