Stor potential för tillväxt i svensk livsmedelsindustri

10 juni, 2019

Tillväxten i den svenska livsmedelsindustrin är låg, trots att branschen de senaste åren gått bättre än på länge. Men det finns stor potential att accelerera tillväxttakten. Det visar rapporten Insikter #11 – Tillväxt från Macklean.

Mellan 2011 och 2016 låg den årliga tillväxttakten i Sverige under EU-snittet och väsentligt lägre än i ledande europeiska länder. Om rätt insatser genomförs, uppgår den möjliga intäktsökningen till 123 miljarder kronor fram till 2030, vilket motsvarar en årlig tillväxt om cirka 4 procent, vilket är drygt 2 procentenheter högre tillväxttakt än idag. Det visar Mackleans analys.

Rapporten pekar på att tre tillkortakommanden hämmar tillväxten i svenska livsmedelsföretag: Företagen brister i struktur och ambition för export, agerar obeslutsamt i snabbväxande produktkategorier samt fokuserar ensidigt på dagligvaruhandeln.

I rapporten beskrivs tre vägar för ökad tillväxt. Den första vägen är att stärka företagens arbete i snabbväxande produktkategorier genom aktivt arbete med en produktportföljstrategi samt genom att agera resolut när rätt läge presenterar sig.

Den andra vägen är att ta ett strukturerat grepp om kanallandskapet genom en skräddarsydd strategi för att kapitalisera på den snabba tillväxten inom kanaler utöver dagligvaruhandeln.

Den tredje vägen innefattar ett mer proaktivt och strategiskt arbete med export för att realisera den tillväxtpotential som svenska livsmedel har på den internationella marknaden. Företagen behöver klargöra kärnaffären och vilka styrkor som exportsatsningen ska bygga på, fokusera på idealsegment snarare än länder samt genomföra ett strukturerat marknadsinträde, utifrån sprinkler- eller vattenfallsstrategin.

I rapporten finns exempel på hur framgångsrika svenska företag arbetar enligt dessa modeller. Det finns även ett antal förslag på branschinitiativ som kan drivas gemensamt för att stärka förutsättningarna för tillväxt.

Ladda ner Insikter #11 – Tillväxt här:

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!