Foto: Kronfågel

Starkt resultat för Scandi Standard – men ingen utdelning

16 april, 2020

Scandi Standard, som producerar kycklingbaserade livsmedel i Norden och Irland, rapporterar ett starkt resultat för första kvartalet 2020, trots den rådande coronapandemin.

Scandi Standard rapporterar en försäljningsuppgång på 10-15 procent inom dagligvaruhandeln. Mer än 60 procent av bolagets produkter säljs i vanliga fall i inhemsk dagligvaruhandel och när konsumenterna nu äter mer hemma har man sett en tydlig försäljningstillväxt i denna kanal.

Samtidigt har försäljningen till restaurang och storhushåll, som står för cirka 20 procent av försäljningen, minskat med 50-60 procent. Som en följd av detta har bolaget kraftigt reducerat produktionen för restaurang och storhushåll och hittat alternativa försäljningslösningar för produkter som har funnits på lager.

Scandi Standard förväntar sig att rapportera ett justerat rörelseresultat på cirka 117 MSEK i första kvartalet 2020, jämfört med 110 MSEK i första kvartalet 2019. Justerat rörelseresultat inkluderar inte jämförelsestörande poster. Resultatet för det första kvartalet 2020 kommer att presenteras den 12 maj 2020.

För att förbättra kassan, för det fall att bolaget skulle uppleva en väsentlig negativ förändring av förväntade framtidsutsikter, kommer styrelsen inte att lägga fram det tidigare utdelningsförslaget om 147 MSEK på årsstämman 2020. Bolaget kommer även att begränsa investeringar som inte anses affärskritiska under den närmaste tiden.

”Jag är stolt över sättet som vår organisation snabbt har anpassat sig till den nuvarande situationen. Jag är säker på att kombinationen av de operationella och finansiella åtgärder som implementerats kommer att hjälpa oss att optimera vår prestation i dessa utmanande tider. Jag vill tacka alla våra anställda för deras flexibilitet och hårda arbete för att säkra nödvändigt utbud av matprodukter till alla våra kunder i Norden och Irland samt våra exportkunder”, säger Scandi Standards VD Leif Bergvall Hansen i ett pressmeddelande.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!