Totalskörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket motsvarar 52 procent av den totala spannmålsskörden. Foto: Sandra Furulund.

Årets spannmålsskörd förväntas bli rekordstor

21 augusti, 2019

Enligt Jordbruksverkets prognos för 2019 ökar spannmålsskörden med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren och med 80 procent jämfört med förra årets rekordlåga skörd.

Den höga skörden beror på att arealen med högavkastande höstsådda grödor är stor – 505 tusen hektar – att jämföra med förra årets 346 tusen hektar. För höstvete är årets areal rekordhöga 420 tusen hektar. Samtidigt är prognosen för avkastningen per hektar högre än genomsnittet för de senaste fem åren för samtliga spannmålsgrödor och förväntas bli i nivå med de goda åren 2014-15. Höstvete, den gröda som ger högst avkastning, förväntas svara för 52 procent av den totala spannmålsskörden.

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 350 000 ton, vilket är den tredje största skörden på 2000-talet, en ökning med 14 procent jämfört med genomsnittet de senaste fem åren är.

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar samt uppgifter om odlade arealer för 2019. Prognosen säger inget om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna gäller landet, inga regionala uppgifter redovisas i prognosen. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.