Södertälje får medel för att sprida hållbart kostkoncept

18 juni, 2019

Södertälje kommun har fått en halv miljon kronor av Svenska Institutet för att sprida sitt måltidskoncept Diet for a green Planet i Östersjöregionen. Projektet startade den 17 juni och ska genomföras under 18 månader.

Diet for a Green Planet är Södertälje kommuns koncept för måltider och tillämpas inom alla verksamheter under kostenheten. Det är också grunden för Matlusts arbete. Konceptet innehåller riktlinjer för god och näringsriktig mat, användandet av fler ekologiska och vegetabiliska råvaror i säsong och ett minskat matsvinn. Det kan tillämpas var som helst på jorden men ger olika mat på tallriken beroende av plats och årstid.

”Hela matkedjan från produktion till konsumtion har en stor påverkan på miljön. Diet for a Green Planet har ett antal riktlinjer som när de tillämpas fullt ut har stor effekt på hela livsmedelssystemets hållbarhet. Att konceptet fungerar väl i Södertälje är ett faktum och nu vill vi inspirera och mobilisera aktörer i Sverige och i andra länder men också andra områden, säger Sara Jervfors, kostchef och projektchef för Matlust.

Bidraget från Svenska Institutet ska användas för att skapa ett nätverk för aktörer i Östersjöländerna som arbetar eller vill arbeta med Diet for a Green Planet. Målgrupperna är andra kommuner, privata måltidsverksamheter, högskolor, universitet samt bransch- och intresseorganisationer. Genom nätverkssamarbetet ska konceptet vidareutvecklas och anpassas till olika verksamheter. Samarbetet syftar också till att identifiera forskningsbehov och initiera nya projekt.

Inom projektet kommer två konferenser med fokus på mat och hållbarhet att arrangeras, den första på Södertälje Science Park den 14-15 oktober 2019.

Projektet leds av Södertälje kommun i samarbete med Örebro universitet, yrkeshögskolan Novia i Finland och de idéburna organisationerna Baltic Foundation i Litauen och Forum of Organic Agriculture M. Górny i Polen.

MatLust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. Genom satsningen på Södertälje Science Park, där MatLust är en del, blir Södertälje ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet.

Relaterade