Smurfit Kappa i partnerskap kring livsmedelsförpackningar

11 november, 2019

Smurfit Kappa och partnern Mitsubishi HiTec Paper har inlett samarbete för att skapa en ny typ av innovativa livsmedelsförpackningar.

Läs mer på Packnews.se

 

Relaterade