Matsvinn är livsmedel som slängs, trots att de hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Cirka en tredjedel av all mat som produceras slängs, enligt FN:s organisation för livsmedel och jordbruk FAO. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

SLU-forskare: Så kan Sverige minska matsvinnet

15 maj, 2019

Forskaren Ingrid Strid och hennes kollegor vid SLU har formulerat tio rekommendationer till beslutsfattare för hur Sverige kan minska matsvinnet utifrån forskningsplattformen SLU Future Food.

Forskningsplattformen SLU Future Food har givit ut en policy brief med forskares rekommendationer för att Sverige ska kunna minska matsvinnet. Syftet är att ge beslutsfattare, såväl inom politiken som livsmedelsbranschen, en snabbguide till lämpliga åtgärder som grundar sig i vetenskaplig forskning. I briefen ges en utförligare förklaring till varje rekommendation.

Rekommendationer:

  1. Formulera nationella mål för Sverige: 50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.
  2. Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.
  3. Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.
  4. Utred producentansvar för maten.
  5. Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
  6. Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.
  7. Folkbilda om bäst före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.
  8. Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
  9. Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?
  10. Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, så som hästar, värphöns och getter.

Policy briefen tar sin utgångspunkt i den handlingsplan för minskat matsvinn som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket gav ut 2018.

”Jag har forskat på matsvinn i många år men först nu börjar området få den uppmärksamhet som behövs för att vi ska kunna lösa problemen”, säger Ingrid Strid som skrivit rekommendationerna med hjälp av sina kollegor.

SLU bedriver forskning om matsvinn i de flesta av livsmedelskedjans delar. Många olika aspekter studeras, till exempel matkvalitet och livsmedelssäkerhet.

”Matsvinnsfrågan är högprioriterad, den har avgörande betydelse för att minska matens klimatpåverkan, är komplex och kräver samarbete mellan många parter. Men framför allt kräver den ett engagemang som vi nu förutsätter att politikerna har”, poängterar Annsofie Wahlström, programchef vid plattformen SLU Future Food, som har SLU:s uppdrag att stimulera forskning för ett hållbarare livsmedelssystem.

Future Foods policy brief

Relaterade