Skruvkork ger överraskande bra livsmedelsskydd

18 augusti, 2021

Det finns en trend för närvarande, att varumärkesägare väljer att plocka bort skruvförslutningar på sina vätskekartongförpackningar. En ny studie visar att det kanske inte är en så bra idé.

Konsumenternas negativa syn på plast gör att varumärkesägare ser möjligheten att plocka bort skruvförslutningar på sina vätskekartongförpackningar. Bra för miljön säger man, men det troliga är att man ser en möjlighet att spara pengar. När dessa förslutningar infördes för nu ganska många år sedan, var ett huvudargument att det var ett sätt att bättre skydda livsmedlet och förlänga hållbarheten. I dagens argumentation säger man att förslutningen inte har någon större påverkan.

En studie som Svalinn, ett nytt företag som tillverkar förslutningar, gett holländska Sure Laboratories i uppdrag att genomföra, visar på intressanta fakta som motsäger detta. Sure är mikrobiologilabb och man testade två likvärdiga förpackningar, en med och en utan skruvförslutning. Att öppna den utan förslutning innebär att man med fingrarna kommer i kontakt med ytor där innehållet passerar när man doserar det. Förpackningarna förvarades i kylskåp under fem och tio dagar i temperaturer mellan två och åtta grader C.

Vid öppningen av en förpackning mjölk utan förslutning resulterade det i inledande kontaminering av färsk mjölk på tjugotusen CFU (kolonibildande enheter som beskriver antalet livskraftiga bakterier eller svampceller i ett prov) i fem milliliter under hantering, medan mjölk i förpackningen med skruvförslutning visade på mycket låg kontaminering. Den påbörjade kontamineringen i den första förpackningen växte sedan snabbt till en nivå på över tvåhundra miljoner bakterier per förpackning.

Efter fem dagar hade fem milliliter mjölk från förpackningen med skruvförslutning under etthundra bakterier per fem milliliter mjölk. Den alternativa siffran var tvåhundrasextio tusen. Efter tio dagar låg siffran på ungefär etthundra bakterier per fem milliliter medan motsvarande siffra för förpackningen utan förslutning var en miljon åttahundra tusen.

Testen visar att en förslutning gör nytta när det kommer till livsmedelssäkerhet. Dessutom tillkommer ett stort mått av bekvämlighet för konsumenten.

Mer info finns på här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!