Så vill svenskarna äta sin korv

3 juni, 2022

Hela 95 procent av alla svenskar äter korv. Men vad är den viktigaste faktorn vid val av korv, vilken är svenskarnas favoritkorv och vilka tar en stödkorv på stan? Svaren får du i Korvrapporten 2022, en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv, som Demoskop har genomfört på uppdrag av Svenskmärkning.

Hela 95 procent av alla svenskar äter korv. Vanligast är att äta korv till middag, följt av att grilla korv hemma och äta korv till lunch. Yngre äter i högre utsträckning korv när de är ute i naturen och när de blir bjudna. Yngre tar också, liksom män, i större utsträckning än andra en stödkorv på macken eller på stan.

Svenskarnas favoritkorv är falukorven (41%) — Sveriges enda namnskyddade charkuteri­produkt. På andra plats kommer chorizon (29%) och på en delad tredjeplats kommer vanlig grillkorv och kokt korv eller wienerkorv (24%). Det finns stora skillnader i korvpreferenser mellan olika åldersgrupper, som att yngre i högre utsträckning föredrar vegetarisk och vegansk korv än äldre personer. Korvrapporten visar även att det finns tydliga skillnader i korvpreferenser mellan könen.

På frågan om hur viktigt det är att korven de väljer är gjord av svenskt kött svarade 77 procent att det är viktigt. Kvinnor och äldre tycker i större utsträckning att det är mycket viktigt att korven de väljer är gjord på svenskt kött.

Den viktigaste faktorn vid val av korv är smaken (61%), därefter kommer kötthalten (56%). På tredje respektive fjärde plats kommer att korven är gjord av svenskt kött (51%) och är tillverkad i Sverige (38%).

Korvrapporten 2022 visar att en majoritet föredrar klassiska toppings, som senap (69 %) och ketchup (66%) på korven. Det är mycket små skillnader mellan män och kvinnor, men yngre personer under 29 år (47%) är inte lika förtjusta i senap som äldre (79%). De yngres favorit är helt klart ketchup (83%). 47 procent anger att de gärna lägger rostad lök på korven. Bostongurka (28%) och räksallad (18%) ligger i mitten av listan, medan majonnäs (6%) och surkål (5%) inte är lika populära.

Vanligt korvbröd är det mest vanliga tillbehöret till korven (64%). Därefter kommer mos (25%), pasta (16%) och pommes (11%). Två procent äter sin korv utan något som helst tillbehör. Bland äldre är mos ett betydligt vanligare tillbehör (37%) än bland yngre (12%). Yngre äter i högre utsträckning pommes, french hotdog­bröd samt briochebröd till korven.

”En svensk korv är viktig ur flera aspekter och därför är roligt att läsa att hela 77 procent tycker att det är viktigt att den korven de köper är svensk. Korv ett resursklokt sätt att ta tillvara hela djuret och våra charkuterier är också en förutsättning för långsiktig och hållbar svensk djuruppfödning och livsmedelsproduktion”, säger Ulrika Ekström, VD på Svenskmärkning AB.

En korv märkt med ursprungsmärkningen Kött från Sverige eller Från Sverige innehåller minst 75 procent svenska råvaror och ingredienser, som kött, fågel, ost och ägg, är alltid helt och hållet svenska. Korven är även förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Det finns även vegetariska och veganska korvar som ursprungsmärks med Från Sverige-märkningen.

Korvrapporten 2022 baseras på en undersökning framtagen av Demoskop på uppdrag av Svenskmärkning AB. 1 161 intervjuer i webbpanel genomfördes 28 april-3 maj 2022.

Korvrapporten 2022 kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!