Så kan livsmedelssektorn bli Sveriges nya tillväxtmotor

2 juni, 2020

Den 2 juni presenterade Sweden Food Arena livsmedelssektorns gemensamma agenda för innovation och forskning. Näringen är beredd att satsa upp till 400 miljoner kronor förutsatt att det offentliga matchar investeringen. Målet är att inom 10 år lansera innovationer värda minst en miljard euro, kraftigt öka exporten och skapa 50 000 nya jobb.

Sweden Food Arenas innovations- och forskningsagenda Svensk livsmedelssektor – framtidens hållbara näring presenterades den 2 juni på ett öppet webbinarium med deltagande av bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson. Agendan är näringens tydliga besked hur en riktad satsning på livsmedel i höstens forskningspolitiska proposition stärker den svenska livsmedelskedjan.

Under våren har Arenans Innovations- och forskningskommitté samlat och formulerat vad som ska göra livsmedelsbranschen till Sveriges nya tillväxtmotor. Workshops, diskussioner, rapporter och 40 remissvar har resulterat i en agenda, som innehåller fem missioner och 28 fokusområden med underliggande områden.

Agendan bygger på fem åtaganden som utgör grunden för de fokusområden som innovations- och forskningsaktiviteter ska inriktas mot:

  • Världens mest attraktiva mat och dryck. År 2030 väljer medvetna konsumenter världen över svensk mat och dryck tack vare våra unika mervärden
  • Konkurrenskraftig matinnovation. 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro år 2030.
  • Mat & dryck för ett hälsosammare liv. Tack vare ett attraktivt utbud av hälsosamma och smakrika produkter har konsumenterna i Sverige bättre matvanor år 2030.
  • En resurseffektiv livsmedelssektor. År 2030 har den svenska livsmedelssektorns lönsamhet och resiliens stärkts tack vare ökad resurseffektivitet och hållbara produktionsmetoder.
  • Klimatneutral livsmedelsproduktion. Sveriges livsmedelsproduktion har netto noll klimatavtryck 2045.

”Med en kraftfull tioårig satsning på livsmedelsinnovationer och forskning kan livsmedelssektorn bli Sveriges nya tillväxtmotor, väl i paritet med svenska paradgrenar, som stål-, skogs- och försvarsindustrin. Men det kräver att vi tas på allvar både, när det gäller vår storlek och vår potential, när staten tar beslut om sina kommande innovations- och forskningssatsningar”, säger Per Arfvidsson, vice VD för Lantmännen och ordförande i Sweden Food Arena.

Den nya innovations- och forskningsagendan utgår från näringens möjligheter och behov och tar sig an några av livsmedelssektorns största utmaningar, inklusive konkurrenskraft, hållbarhet, tillväxt samt hälsa. Sweden Food Arena har sedan tidigare satt upp fyra ambitiösa mål för livsmedelsbranschen det kommande decenniet.

”Om tio år ska Sverige ligga bland topp tre i innovationsrankningar för livsmedelssektorn i Europa, vi ska ha lanserat innovationer som tillsammans omsätter minst en miljard euro, vi ska ha skapat 50 000 nya jobb och vi ska exportera hälften av alla livsmedel som produceras i Sverige”, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena och den som lett arbetet med att ta fram agendan.

Den nya agendan ska ses mot bakgrund av att de resurser för innovation och forskning som idag satsas inom livsmedelssektorn är mycket små jämfört med andra branscher i samma storlek. Den senaste riktade satsningen från statlig sida på behovsstyrd forskning och innovation inom livsmedel var ”Tvärlivs”, som pågick 2010 – 2014, där staten gick in med 20 miljoner kronor per år. Söktrycket från näringslivets sida var dock ca 120 miljoner kronor per år, vilket tydligt indikerar att den statliga satsningen var kraftigt underdimensionerad.

”En samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning är en förutsättning för att livsmedelsbranschen skall kunna bidra till de ambitiösa målen i regeringens livsmedelsstrategi, till en robust och god försörjningsförmåga och till de globala hållbarhetsmålen. Sverige har alla förutsättningar på plats för att bli världsledande inom hållbar, innovativ livsmedelsproduktion, låt oss ta vara på detta”, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Agendan i sin helhet

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!