Att minska matsvinnet är den åtgärd som flest kan tänka sig, när det gäller ändrade matval för miljön och klimatets skull. Foto: Shutterstock

Så är vi beredda att ändra matvalen för miljön och klimatet

2 oktober, 2019

En ny undersökning från SLU Holding visar att varannan konsument kan tänka sig att förändra sina matval för klimatets och miljöns skull. Att minska på matsvinnet, handla mer svenskt och att välja närproducerat toppar listan.

I undersökningen, som genomfördes våren 2019, fick 400 svenskar svara på frågan: Vilken av följande saker kan du tänka dig att förändra för att minska matens påverkan på miljö och klimat?

 1. Minska matsvinnet
 2. Handla mer svenskt
 3. Handla mer närproducerat
 4. Lära sig mer om innehållet
 5. Planera bättre
 6. Lära sig mer om matens ursprung
 7. Lära sig mer om matens påverkan
 8. Sortera maten hemma efter datum
 9. Handla mer ekologiskt
 10. Mindre portioner
 11. Mer vegetariskt

”Det finns en vilja hos konsumenterna att förändra sitt matval. Undersökningen visar att många konsumenter är osäkra på hur det ska gå till. Bortser vi från de tre översta svaren, handlar det bland annat om att konsumenterna vill få en ökad förståelse för vad maten innehåller, dess ursprung och hur valet påverkar miljön och klimatet”, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

”För att rusta framtidens konsumenter vill vi på SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan i Skövde (HS) utifrån en digital prototyp bygga ett dataspel som kan ge ökad kunskap om hur matvalet påverkar miljön och klimatet.

SLU Holding bygger tillsammans med SLU och HS Interaction Lab en prototyp till ett spel om framtidens matval, Prototyp 2030, som är finansierad av Västra Götalandsregionen och SLU. Den kommer att testas under hösten 2019 inom flera ämnen på gymnasieskolan för att sedan utvecklas vidare i en skarp version, 2030 KliMat-spelet. Ambitionen är att göra en regional version för Västra Götalands län och en nationell version för hela landet. Finansiering är sökt och besked kommer under hösten.