Rottneros Packaging har nu börjat tillverkningen av formpressade fibertråg i nya ändamålsenliga lokaler.

Rottneros Packaging startar tillverkningen av fibertråg

17 april, 2019

Rottneros-koncernen skriver i ett pressmeddelande att dotterbolaget Rottneros Packaging AB, med verksamhet i Sunne, har flyttat in i nya, ändamålsenliga lokaler och nu har startat tillverkningen av formpressade fibertråg.

Den totala investeringen i den nya fabriken uppgår till ca 45 miljoner kronor och består till större del av ett anpassat system för att bereda massa samt fyra maskiner för tillverkning av tråg. Den senaste maskinen köptes i slutet av mars och tas i drift mot slutet av 2019.

Efter idrifttagning och intrimning uppgår kapaciteten i fabriken till 50–80 miljoner tråg per år, beroende på storleken av producerade tråg. Trågen är främst avsedda för livsmedel samt som ersättning för engångsartiklar i plast, men även för elektronikprodukter och andra komponenter.

Produkterna kan tillverkas med och utan barriär, är gjorda av förnybar svensk skogsråvara samt helt fria från PFAS. Produkterna är återvinningsbara som pappersförpackningar.

”Det är en mycket spännande utveckling som har skett inom Rottneros Packaging och utifrån efterfrågan på marknaden ser vi att det ligger helt rätt i tiden med hållbara produkter. Parallellt med byggnationen av fabriken har vi förstärkt organisationen och vi är nu bemannade för produktion i treskift samt en fortsatt utveckling av verksamheten” säger Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt inom Rottneros.

Relaterade