Foto: Jonas Bilberg

Robotar säkrar Delicatobollen till kaffet

27 augusti, 2020

Genom att investera i fyra robotar som plockar och förpackar Delicatobollar har bageriet i Segeltorp söder om Stockholm både förbättrat arbetsmiljön och sänkt produktionskostnaden.

Satsningen på robotisering och automation har inneburit ett lyft i produktionen för Delicato, som i drygt 70 års tid har försett svenska folket med godbitar till kaffet.

”Vi behövde få en bättre lönsamhet på Delicatobollslinjen och även komma till rätta med att det var mycket monotona arbetsuppgifter där, med risk för förslitningsskador för vår personal”, säger Anders Jaresjö, produktionschef på Delicato.

”Utmaningen var att hantera våra produkter på ett driftsäkert sätt. Det krävs hög precision att plocka upp Delicatobollarna från produktionsbandet och plocka ner dem i blister och sedan i förpackningarna utan att påverka produktionen. Där var utformningen av greppen och mjukvaran en viktig del av lösningen.”

För att lösa Delicatos problem presenterade integratören Evomatic en ny robotlösning: Fyra ABB Flexpicker IRB360-robotar och visionsystemet PickMaster, som kunde uppfylla Delicatos kravspecifikation.

Personalkostnaden för Delicatobollar har sänkts med ungefär 40 procent. Robotlösningen har dessutom gjort det enklare att upprätthålla företagets höga hygienstandard och skapat goda förutsättningar för framtida kapacitetsökningar. Dessutom har risken för förslitningsskador hos personalen minskat, eftersom man har kunnat ta bort de monotona arbetsuppgifterna på Delicatobollslinjen.

”Med den här ABB-lösningen har vi fått en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vi har fått högre tillgänglighet och lägre produktionskostnad. Dessutom har vi blivit en attraktivare arbetsgivare”, säger Anders Jaresjö.

”Den bättre arbetsmiljön och den nya tekniken har inneburit utvecklingsmöjligheter för vår personal att lära sig nya arbetsuppgifter och kompetensutveckla sig. Vi har också sett en positiv effekt att det blivit enklare att rekrytera ny personal, då ny teknik gör det lättare att attrahera personer från arbetsmarknaden. Den här installationen blev en dörröppnare för Delicato. I framtiden kommer vi att fortsätta satsa på robotisering och automation”.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!