Anna Elgh är VD på Svenska Retursystem. Foto: Jennifer Glans

Retursystemet minskade koldioxidutsläppen

7 januari, 2020

Under 2019 distribuerades rekordstora mängder mat i livsmedelsbranschens gemensamma retursystem för lastbärare och sekundärförpackningar.

”Vi hjälper livsmedelsbranschen att minska sitt klimatavtryck. Genom att allt fler företag förstår nyttan med klimatsmarta lastbärare minskade utsläppen av koldioxidutsläpp med hela 32 000 ton under förra året”, säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem, som driver branschens kretslopp för returlådor och returpallar.

Frågan om hur vi smartast nyttjar våra resurser är högaktuell och drivs bland annat i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA:s projekt ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”, vars syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser. Inom ramen för projektet släpptes i dagarna branschrapporten ”Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige – vad behövs?. Där konstateras att transporter måste bli effektivare och att val av förpackningar och lastbärare som skapar högre fyllnadsgrad är en del av många lösningar som måste främjas.

Under 2019 skickades 150 miljoner returlådor och 8 miljoner returpallar ut i retursystemet.

”Livsmedelsbranschen var pionjärer och Svenska Retursystem har över 20 års erfarenhet när det handlar om delningsekonomi. Vi tror att liknande initiativ i andra branscher kan stärka Sveriges konkurrenskraft”, säger Anna Elgh.

Om Svenska Retursystems klimatsmarta pallar och lådor:
• De har en livslängd på 15 år. Lådorna används i snitt 150 gånger, pallarna 100 gånger.
• En användning innebär att pallen eller lådan snurrar runt ett varv mellan matproducent, grossist, butik/restaurang och tillbaka till retursystemets produktionsanläggningar för tvätt.
• Trasiga pallar och lådor lagas. Uttjänta lådor skickas tillbaka till tillverkaren som maler ner dem och använder materialet vid produktion av nya lådor. På så sätt lever materialet kvar i flera generationer.

Ladda ner rapporten ”Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige – vad behövs?

Relaterade