Svenskarnas uteätande fortsätter att ta andelar av dagligvaruhandeln. Foto: Max Burgers

Restauranger fortsätter att ta andelar från dagligvaruhandeln

31 oktober, 2019

Lågprisvaruhus, apotek och restauranger är de dagligvarukanaler som spås ha starkast tillväxt under de kommande åren. Uteätandet fortsätter därmed att ta andelar från dagligvaruhandeln. Det visar DLF:s rapport Marknadsutsikter 2023.

Mellan 2000 och 2018 minskade dagligvaruhandelns andel av hushållens konsumtionsutgifter med 8 procentenheter (till drygt 56%), medan restaurangernas andel ökade med sex procentenheter (till 25%).

Nu visar DLF:s prognos att restaurangerna fortsätter att ta andelar från dagligvaruhandeln. Restaurangernas tillväxt väntas bli 4 procent per år fram till 2023, medan dagligvaruhandeln väntas växa med 2,9 procent. Restaurangernas tillväxt förklaras bland annat av en ökad turism och en fortsatt hög prisökningstakt.

Lågprisvaruhusen är den kanal som spås växa allra snabbast, med 5,8 procent, till stor del drivet av nyare aktörer som Dollarstore och Normal. Tillväxtprognosen för Apoteken ligger på 5,6 procent, vilket förklaras med en hög tillväxt för handelsvaror, som hudvård, kosmetik och hälsokost.

Totalmarknaden för dagligvaror inklusive restauranger omsätter idag närmare 545 miljarder och står för en dryg fjärdedel av den privata konsumtionen i Sverige. Dagligvaruhandeln är den största kanalen på dagligvarumarknaden med en andel på cirka 56 procent.

DLF:s rapport Marknadsutsikter 2023 har producerats av Marketing Clinic och prognostiserar marknadsutvecklingen samt framtidens kanallandskap för dagligvaror i Sverige fram till år 2023.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!