Rekordminskning av Greenfoods klimatutsläpp

20 juni, 2022

Under första kvartalet 2022 gick livsmedelskoncernen Greenfoods klimatpåverkan ned med 40 procent. Detta beror framför allt på nya investeringar i energiåtervinning och att flera verksamheter ställde om till förnybar energi.

2021 emitterade Greenfood en hållbarhetslänkad obligation kopplad till målen i Greenfoods hållbarhetramverk. Ett av målen är att minska utsläppen i egna verksamheten (Scope 1 och Scope 2) med 55 procent per ton sålda livsmedel till 2025. Nu är koncernen på god väg att nå målet, för första kvartalet 2022 rapporteras en minskad klimatpåverkan per ton sålda livsmedel med 40 procent jämfört med 2021.

”Vi har tagit ett helhetsgrepp på klimat- och energifrågan och investerat i värmeåtervinning och förnybar energi, det har lett till en rekordminskning av utsläppen. Nu kommer vi fortsätta arbetet med att minska vår klimatpåverkan, det sker bland annat genom stora satsningar på solceller”, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Utöver att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten satsar Greenfood även på att minska klimatpåverkan från leverantörsledet och produkterna som koncernen säljer. Detta sker till exempel genom övergång till miljövänligare logistik och introduktion av fler växtbaserade produkter.

Orsaker till rekordminskningen:
Investering i nya kylsystem samt förbättrade arbetsmetoder, vilket har lett till energieffektivisering.
• Greenfood har gått från naturgas till biogas på anläggningen i Helsingborg.
• Flera koncernbolag i både Sverige och Finland har ställt om till förnybar el.
• Dieseldrivna tjänstebilar ersätts succesivt med elbilar och laddhybrider.

Nästa steg för att minska koncernens totala klimatpåverkan (Scope 1, 2 och Scope 3):
• Ökad användning av förnybar el genom installation av solceller och nya avtal.
• Greenfood Greenhouse, ett toppmodernt livsmedelscenter som kommer att reducera den totala energiförbrukningen samt ha solceller för att producera egen el.
• Fortsatt arbete med en omfattande sortimentsöversyn där fler klimatsmarta växtbaserade produkter introduceras.
• Uppgradering av kylsystem för minskad energianvändning.
• Övergång till miljövänligare transporter.

Greenfood mäter sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollets riktlinjer i Scope 1, 2 och 3, och resultatet där är också kopplat till Greenfoods hållbarhetslänkade obligation. Scope 1 omfattar direkta utsläpp av växthusgaser från källor som ägs eller kontrolleras av Greenfood. Scope 2 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från köpt energi. Här inkluderas förbrukning av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från värdekedjan, så som inkommande och utgående transporter, produktion av inköpta varor, affärsresor och hantering av avfall.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!