Regeringen vill skärpa kraven för upphandling av animalier

27 augusti, 2018

Sedan de nya upphandlingslagarna trädde i kraft 2017 har myndigheter fått utökade möjligheter att ställa specifika krav på djurskydd i upphandlingar av livsmedel. Detta görs dock bara i cirka 60 procent av fallen. Det tycker regeringen är för lite och inleder därför ett arbete i syfte att göra det obligatoriskt att ställa sådana krav. Förslaget presenterades vid en pressträff den 24 augusti.

”De höga krav på miljö och hälsa som vi har i Sverige och som de svenska bönderna lever upp till ska inte innebära en konkurrensnackdel gentemot de utländska producenter som inte uppnår samma höga nivå”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen påbörjar nu arbetet med att utreda hur lagstiftningen kan utformas med hänsyn till bland annat EU-lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden.

”Vi kommer att vidta åtgärder för att få en långsiktig hållbar livsmedelsförsörjning som gynnar god djurhållning och minskar klimatpåverkan. Vi vet att många konsumenter tycker det här är viktigt och nu möter vi den efterfrågan”, säger konsumentminister Per Bolund

Vid pressträffen medverkade även Elisabet Qvarford, Svenskt Kött, Maria Donis, Svensk Fågel och Eva Gouvelin, Livsmedelsarbetarförbundet.

”Regeringens förslag är något som Svenskt Kött har arbetat för länge. Självklart ska den mat som serveras i skolor, äldreboenden och på sjukhus leva upp till de höga krav på livsmedelproduktion som ställs på våra svenska bönder”, säger Elisabet Qvarford, VD Svenskt Kött.

”Svenska skattebetalares pengar bör inte spenderas på livsmedel som samma skattebetalare har valt bort när de själva handlar i matbutiken. Det finns inga ursäkter för att inte servera hållbart producerat kött i våra kommuner, men det kräver politisk prioritering och bättre kravställning.”

Svensk Fågel hoppas att skärpta och obligatoriska krav i upphandlingskriterierna ska leda till att den kyckling som köps in är svensk eller kommer från en produktion med lika höga krav på djurskydd och antibiotika som i Sverige.

”Vi ser nu att vi närmar oss målet genom att kommuner och landsting skulle tillämpa de nya obligatoriska upphandlingskraven samt kontrollera och följa upp dem vid sina inköp. Den kyckling som upphandlas enligt strängare krav har större möjlighet att möta de behov som finns vad gäller djurens hälsa och välfärd. Vi säkerställer också att den kyckling som serveras och i slutledet blir tillgänglig för konsumenterna är mer hälsosam och säker, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

Carina Malm

 

 

Relaterade