Störst påverkan på den biologiska mångfalden har livsmedelsproduktion, som både tar mycket jordbruksmark i anspråk och som sker på platser med hög artrikedom. Foto: SLU/Camilla Winqvist

Regeringen vill gynna pollinerande insekter

11 september, 2019

Regeringen vill gynna pollinerande insekter med ett treårigt åtgärdspaket på totalt 70 miljoner kronor per år 2020-2022. Det är ett förslag i budgetpropositionen för 2020, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst – en tjänst som både honungsbin och organismer i naturen utför och som vi människor är absolut beroende av, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Åtgärdspaketet består av att arbetet med pollinerande insekter i miljöövervakning stärks med 20 miljoner kronor. Dessutom stärks anslaget Åtgärder för värdefull natur med 50 miljoner kronor för det arbete som Naturvårdsverket gör för att gynna pollinerande insekter, i samarbete med andra myndigheter och organisationer.

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!