Hur kraftiga nypor behövs för att öppna förpackningen?

ProTest håller koll på försegling och peel

5 mars, 2019

Det brittiska företaget Proseal har lanserat ett nytt testsystem för koll på förseglingen av tråg. Med tekniken kan man hitta exakt rätt styrka för försegling och peel.

Man kallar det för ProTest och säger att det möjliggöra för användaren att skapa exakt rätt försegling av trågen varje gång. Man får också rätt peel-styrka vilket underlättar för konsumenten. Utrustningen är mycket kompakt och lättanvänd och mäter helt enkelt det motstånd som uppstår när filmen separeras från tråget. Det gör det möjligt att kombinera detta motstånd och samtidigt ge livsmedlet maximalt skydd.

Den data som testutrustningen samlar in sparas och kan ses på en skärm eller exporteras till en databas. Upp till fem testresultat kan jämföras samtidigt. I princip kan alla tråg med diametrar mellan tjugofem och trehundraåttio millimeter testas, oberoende av form.

För att användaren enkels ska kunna dra nytta av resultaten har Proseal skapat ett antal ”Peelability Metrics” som förklarar de fyra olika steg som ingår när man avlägsnar en film från ett tråg, det vill säga den initiala separeringen, när filmen dras över de raka kanterna, över hörnen och slutligen när den avlägsnas helt från tråget.

Ytan som krävs är 1200 x 400 mm och drivningen sker med 230V. Enligt Proseal är det här den första utrustning som finns på marknaden som kan mäta hur enkel filmen är att avlägsna. Man pekar också på att det är viktigt att förstå peelstyrkan både före och under produktionsprocessen och att ge konsumenten den rätta känslan vid öppnandet.

 

Resultaten visas på en 12 tums HD och touch skärm.

 

 

Relaterade