Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd, men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar, enligt Jordbruksverkets rapport.

Produktutveckling krävs för tillväxt i livsmedelskedjan

1 april, 2020

Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar. För att lyckas krävs mer satsningar på produktutveckling, varumärkesbyggnad och marknadsföring som gör att företagen kan ta ut ett högre pris på marknaden. Det visar Jordbruksverkets årliga uppföljning av livsmedelskedjan.

Jordbruksverkets årliga uppföljning av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att lönsamheten försämrades i alla led mellan 2011 och 2018. I primärproduktionen, där jordbruk, fiske och trädgårdsproduktionen ingår, är lönsamheten särskilt svag och jordbruksföretagen drabbades dessutom av den svåra torkan sommaren 2018.

Rapporten visar att jordbruksföretagen släpar efter när det gäller innovationer, vilket hämmar såväl tillväxten i produktivitet, som utvecklingen av nya produkter. Företagen i livsmedelskedjan har svårt att utveckla produktegenskaper som det finns en hög betalningsvilja för på marknaden. Detta gör att förädlingsgraden stagnerar och den tillväxt som sker åstadkoms genom ökade volymer snarare än genom ökade produktvärden.

”Att förädlingsgraden inte ökar över tid är bekymmersamt eftersom många företag riskerar att fastna i ett produktsegment där priskonkurrensen är hård, säger Camilla Burman, som arbetar med uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

”Svenska producenter, framförallt i primärledet där jordbruk och fiske ingår, har svårt att möta priskonkurrens från länder som har ett lägre kostnadsläge och ofta betydligt lägre standarder vad gäller miljöpåverkan, klimatutsläpp och djurskydd än Sverige.”

Läs hela rapporten Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!