Prishöjning behövs för att säkra tillgången på svenska ägg

11 January, 2022

Äggpriset behöver höjas på grund av kraftigt ökade produktionskostnader som drabbar den svenska äggbranschen. Det säger Leif Denneberg, styrelseordförande i branschorganisationen Svenska Ägg.

”Kostnaderna för att producera mat har skjutit i höjden den senaste tiden. Äggbranschen har, precis som andra livsmedelsproducenter, drabbats av stora kostnadsökningar för foder, bränsle och energi, vilket slår hårt mot redan små marginaler. Det krävs ett högre pris på det svenska kontrollerade och certifierade ägget för att äggbönderna ska få täckning för de ökade kostnaderna”, säger Leif Denneberg.

Jag är övertygad om att konsumenterna har förståelse för en prishöjning som syftar till att främja en hållbar och konkurrenskraftig svensk äggproduktion. Detta för att kunna fortsätta ett brett kvalitetsarbete inom bland annat djuromsorg, smittskydd och livsmedelssäkerhet”.

De ökade produktionskostnaderna riskerar att slå ut framför allt de mindre företagen i äggbranschen och en minskad äggproduktion kan på sikt hota Sveriges höga självförsörjningsgrad på ägg. Äggbristen i butikerna, som var en följd av fågelinfluensan 2021, visar på sårbarheten i livsmedelskedjan.

”De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden. De har återigen fått grönt ljus som klimatsmart råvara. Ingen antibiotika används i produktionen och äggen är salmonellafria. Hönan äter bara GMO-fritt foder. Det svenska certifierade ägget kontrolleras i enlighet med Svenska Äggs omsorgs- och smittskyddsprogram”, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!