Polfärskt Bröd har ambitionen att köra helt fossilfritt och testar brödleveranser med ellastbil. Foto: Polarbröd

Polfärskt Bröd blir återförsäljare för Fazer Bageri i Sverige

12 februari, 2021

Polfärskt Bröd tar över Fazer Bageris distribution av färskt bröd till dagligvaruhandeln. Det innebär att varumärkena Fazer och Skogaholm kommer att samdistribueras tillsammans med Polarbröd, Korvbrödsbagarn, Hatting, Gille, Hägges och VaGott från och med i sommar.

Polfärskt Bröd AB ägs till 51 procent av Polarbröd och till 49 procent av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen, som står för distribution, försäljning och lokal service. Bolaget distribuerar sedan tidigare bröd från flera bagerier till dagligvaruhandeln och från och med i sommar kommer även varumärkena Fazer och Skogaholm att ingå i leveranserna.

”Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser, vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare”, säger Ragnar Landin, VD för Polfärskt Bröd AB.

”Med varumärkena Fazer och Skogaholm tillsammans med våra befintliga varumärken kommer vi att täcka in hela brödkategorin och ha marknadens i särklass starkaste produktportfölj. Med samarbetet skapar vi även nya möjligheter att vidareutveckla vår samdistribution till nytta för befintliga samarbetspartners, butik och konsument genom förbättrad service, ökad färskhet i hyllan och lägre returer.”

Återförsäljaruppdraget gäller bara dagligvaruhandeln. Fazer Bageri kommer fortsatt att hantera försäljning till restauranger, storkök, export samt produkter till handelns egna varumärken.

”Med Polfärskt som återförsäljare ökar vi vår servicegrad så att fler konsumenter kommer att kunna köpa Fazers och Skogaholms bröd och ta del av kampanjer, samtidigt som vår modell blir mer hållbar”, säger Patrik Hellgren, försäljningsdirektör för Fazer Bageri i Sverige.

Genom att Fazer avvecklar den nuvarande fordonsflottan med cirka 290 bilar beräknas företagets CO2-ekvivalenter från bröddistribution halveras till 1,5 miljoner kilo per år. Polfärskt ambition är att köra helt fossilfritt och man testar även, som första brödleverantör, att köra elbrödbil. Samarbetet stöttar också ett av Fazers hållbarhetsmål, som är att minska utsläppen med 50 procent till 2030. Genom en bättre servicegrad och ett fokuserat sortiment förväntas samarbetet även minska brödreturerna från handeln.

Den nya återförsäljarmodellen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution avvecklas, vilket omfattar 495 hel- och deltidsanställda samt helg- och extrapersonal. I överenskommelsen med Polfärskt ingår inte övertagande av personal. MBL-förhandlingar är avslutade och LAS-förhandlingar inleds nu med de fackliga organisationerna.

Patrik Hellgren säger att det är ett tungt besked att ge medarbetarna:

”Vi har stor förståelse för den tuffa tid som ligger framför alla berörda och vill på bästa sätt stötta i omställningen och tacka för allt engagemang och hårt arbete.”

Fazer planerar också att stänga bageriet i Lund under hösten 2021 och flytta produktionen till sina bagerier i Umeå, Eskilstuna och Lidköping.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!