Plastfilm av cellulosa kan ersätta fossil förpackningsplast

28 januari, 2021

Paulig deltar i ett forskningsprojekt lett av finska VTT för att utveckla ett förnybart och återvinningsbart material som kan ersätta fossil plast i livsmedelsindustrin. Det handlar om VTT:s plastfilm Thermocell, tillverkad av cellulosa och fettsyror, som nu har gått vidare till det industriella testningsstadiet.

Paulig har de senaste åren har gjort stora investeringar i förpackningsutveckling och VTT:s projekt stödjer företagets mål om att senast år 2030 endast använda återvinningsbara förpackningar tillverkade av förnybara eller återvunna material.

”Vi gick med i VTT:s projekt för att stödja utvecklingen av det nya materialet, så att det redan under de tidiga utvecklingsstadierna tas hänsyn till de krav som våra produkter ställer”, säger Kati Randell, ansvarig för Pauligs strategiska förpackningsutveckling.

VTT har använt cellulosa för att ta fram ett biobaserat alternativ till oljebaserad plast, Thermocell, som är avsett att användas på samma sätt som traditionell plast. Forskningsarbetet har visat att råmaterialet kan göras termoplastiskt, vilket är en förutsättning för att det ska vara användbart inom livsmedelsindustrin.

Förutom Paulig, deltar även Arla Foods och förpackningsproducenten Wipak i projektet för att dela med sig av erfarenheter och testa materialets industriella användbarhet.

”Vårt mål är att visa hur Thermocell-filmen kan framställas industriellt med samma maskiner som används för traditionella plastfilmer, samt att dess egenskaper följer livsmedelsindustrins behov. Därför deltar även Arla Foods, Paulig och Wipak i forskningsarbetet. Den återkoppling partnerföretagen har gett oss har hjälpt oss att ta hänsyn till ytterligare egenskaper som är viktiga på marknaden och förpackningslinjerna”, säger forskningsteamets chef Jarmo Ropponen från VTT.

Thermocell lämpar sig för gjutning av styckegods, överdragning av papper och kartong samt 3D-utskrifter. Inom livsmedelsindustrin används mycket tunna och hållbara plastfilmer som skyddar livsmedlen på ett säkert sätt. Thermocell har redan visat sig ha ett bra skydd mot vattenånga, inga komponenter överförs till livsmedlen och filmen kan även värmeförslutas i förpackningstillverkarens maskiner.

Trots att Thermocell-filmen redan är nere i en tunnhet på 100 mikrometer behöver den förtunnas ytterligare för att vara konkurrenskraftig mot andra tunna plastfilmer . Målet är också att förbättra hållfastheten och de skyddande egenskaperna.

Kati Randell från Paulig ser Thermocell som ett lovande material, men anser att projektet även har utmaningar kvar att lösa innan det avslutas i maj 2021.

”Under de kommande åren kommer Pauligs förpackningsutveckling att fokusera på återvinningsbarhet. Thermocell kan smältas och formas om åtminstone fem gånger utan att dess egenskaper försämras i betydande utsträckning. Återvinningen kräver dock att materialet sorteras separat.”

Jarmo Ropponen säger att målet är att skapa ett råmaterial som passar ihop med befintliga insamlings- och återvinningssystem:

”När forskningsteamet har anpassat de traditionella filmlösningarna efter branschens behov, kommer fokus i utvecklingsarbetet att skifta till de praktiska återvinningskon

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!