Foto: Skånemejerier

Pilotprojekt ska visa om alger kan minska kors metanutsläpp

24 juni, 2020

Kan ett algbaserat fodertillskott minska utsläppen av metan från kor? Det ska Ica ta reda på i ett pilotprojekt, som drivs fram till årsskiftet tillsammans med startupföretaget Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier.

Nu inleder Ica, tillsammans med Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier, ett pilotprojekt med syftet att undersöka i vilken omfattning ett algbaserat fodertillskott kan minska utsläppen av metan. Studien ska också undersöka och säkerställa kornas välmående, möjligheterna för en storskalig implementation och påverkan på produkterna.

Bakom fodertillskottet som ska testas står Volta Greentech, ett svenskt företag som arbetar för att göra lantbrukssektorn mer hållbar.

”Att vi på Volta Greentech tillsammans med Ica, KLS Ugglarps och Skånemejerier nu startar detta gemensamma pilotprojekt är både glädjande och en förutsättning för att ta detta vidare mot storskalig produktion. Vårat algbaserade fodertillskott har stor potential att kraftigt minska växthusgaserna men då måste det finnas en affärsnytta för alla inblandade. På sikt hoppas och tror vi att detta ska vara ett självklart val i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser”, säger Fredrik Åkerman, VD på Volta Greentech.

KLS Ugglarps och Skånemejerier ska under projektet testa dels affärsmodellen och logistiken på gårdarna, dels spårbarheten av mjölk- och köttprodukter med lägre klimatpåverkan genom produktionskedjan.

”Vi är övertygade om att samarbeten är det bästa sättet att driva utvecklingen framåt. Detta projekt ger oss en möjlighet att undersöka i vilken utsträckning som alger i foder kan minska utsläppen av metan från kor. För oss är det viktigt att det här fodertillskottet är enkelt att hantera på gårdarna och i foderproduktionen, att det fungerar bra för kornas välbefinnande, och att mjölken ska bibehålla samma höga kvalitet”, säger Skånemejeriers VD José Antonio Lalanda.

Icas hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall säger att projektet ligger helt i linje med Icas hållbarhetsstrategi.

”Ica vill öka produktionen av svensk hållbar mat för att möta kundernas efterfrågan. Tillsammans med Volta Greentech, KLS Ugglarps och Skånemejerier vill vi vara med och stödja utvecklingen och se vilka möjligheter som finns för att i framtiden producera produkter med lägre klimatpåverkan. Vi är glada över möjligheten att delta i detta spännande projekt.”

Studier visar att ett algbaserat foder kan minska utsläppen av metan från kors matsmältning med över 60 procent:

Robert D. Kinley et al 2020. Mitigating the carbon footprint and improving productivity of ruminant livestock agriculture using a red seaweed

Roque et al., 2019, Inclusion of Asparagopsis armata in lactating dairy cows’ diet reduces enteric methane emission by over 50 percent

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!