Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

PFAS kan förbjudas i livsmedelsförpackningar

24 mars, 2022

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot högfluorerade ämnen i material och produkter som är framställda av papper och kartong och som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

De gemensamma EU-reglerna medger i dag användning av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i kontaktmaterial, som bland annat omfattar livsmedelsförpackningar. I dagsläget saknas kunskap om hur flertalet PFAS-ämnen påverkar människor och miljö. För vissa av dessa ämnen finns dock tillräcklig information för att kunna fastställa att de har skadliga effekter på hälsa och miljö. I en riskbedömning från 2020 konstaterade Efsa att delar av den europeiska befolkningen får i sig för mycket PFAS-ämnen.

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön kommer att innebära gradvisa begränsningar i användningen av vissa kontaktmaterial av plast. Det kan skapa en ökad efterfrågan på kontaktmaterial framställda av papper och kartong som är behandlade med PFAS för ökad förmåga att hålla vätska och tåla feta livsmedel. Om livsmedelsförpackningar av engångsplast byts till sådana förpackningar kan det leda till att konsumenterna får i sig mer PFAS-ämnen via livsmedel.

Därför har regeringen beslutat att Livsmedelsverket ska ta fram ett förslag till nationellt förbud mot PFAS-ämnen i kontaktmaterial som är framställda av papper och kartong.

”Jag är glad över att regeringen har fattat detta beslut. Det här handlar om förpackningar som många människor i vårt land kan tänkas komma i kontakt med och som kan ha potentiellt negativa effekter på folkhälsan. Genom uppdraget vill regeringen stärka skyddet för folkhälsan”, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!